107,6 FM

IPN wspólnie z MEN o nowych propozycjach na lekcje historii

Teka edukacyjna "Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41" to jedna z nowych propozycji dla szkół, które IPN wspólnie z MEN przedstawił na 80-lecie agresji ZSRS na Polskę. Po czasach komunistycznych kłamstw pozostało wiele mitów - ocenił prezes IPN Jarosław Szarek.

"Przez blisko 20 lat Instytut Pamięci Narodowej, mimo różnego stosunku do nas sprawujących władzę, był zawsze obecny w szkołach" - powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, który we wtorek w Warszawie przedstawił najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów na rok szkolny 2019/20. To m.in. dotyczące losów Polaków podczas II wojny światowej teki edukacyjne IPN - "Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41" oraz "Zbrodnia Pomorska", a także gra edukacyjna "Polskie Państwo Podziemne". Prezes IPN podkreślił, że przez wszystkie lata działalności Instytutu wydano już 22 teki edukacyjne dla szkół.

"Instytut Pamięci Narodowej był często atakowany za - jak to określano - pisanie historii do nowa. Tak, pisaliśmy historię od nowa, bo po czasach komunistycznych kłamstw pozostało w świadomości społecznej wiele mitów, pozostało wiele przeinaczeń i to wielka praca IPN, że udało nam się te obszary zmniejszyć" - ocenił Szarek, wskazując m.in. na przywrócenie pamięci o powojennym zbrojnym polskim podziemiu antykomunistycznym - Żołnierzach Wyklętych.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, który wziął udział spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie IPN, przypomniał z kolei o porozumieniu, które MEN podpisał z IPN w 2016 r. a dotyczącym upowszechniania rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski.

"Ta umowa umożliwiła nam prace nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN aktywnie w tym uczestniczyli i duża część zapisów w tej podstawie programowej właśnie wynika z ich uwag i doświadczeń. To jest dobra podstawa programowa, która całościowo opisuje dzieje Polski, ale także uwzględnia aspekt międzynarodowy. Można pokazać nasze dzieje na tle Europy i świata" - ocenił Piontkowski.

"Od wielu lat nauczyciele historii mają bardzo szczęśliwą sytuację, bo z rzadko którego przedmiotu jest instytucja zewnętrzna, która by tak obficie i na tak wiele różnych sposobów przygotowała dodatkowe materiały, z których nauczyciele mogą korzystać. To dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej nauczyciele co jakiś czas mają kolejne teki edukacyjne, których fragmenty lub całość mogą wykorzystywać na lekcjach" - podkreślił szef MEN. Dodał, że również on w swojej pracy jako nauczyciel historii w szkole średniej wielokrotnie i przez ponad 20 lat korzystał z materiałów IPN - ćwiczeniowych i dydaktycznych.

We wtorek mija 80 lat od agresji Związku Sowieckiego na Polskę; w jej wyniku III Rzesza Niemiecka i ZSRS dokonały rozbioru osamotnionej przez zachodnich sojuszników Polski - rozbioru zgodnego z porozumieniem, które przeszło do historii pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow. Po zajęciu przez Armię Czerwoną, a także NKWD, wschodnich terenów II Rzeczypospolitej - Kresów Wschodnich - rozpoczęła się tam brutalna dla Polaków, także innych narodowości m.in. ukraińskiej, okupacja sowiecka, w wyniku której obywatele II RP byli poddawani wielu represjom - doszło m.in. do zbrodni katyńskiej, a także deportacji na wschód.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama