107,6 FM

Biskupi: Jan Paweł II tchnieniem wiary i nadziei

Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali pod hasłem "Wstańcie, chodźmy" - ­piszą biskupi w liście pasterskim z okazji przypadającego 13 października XIX Dnia Papieskiego.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski list należy odczytać w Kościołach 6 października. 13 października odbędzie się zbiórka środków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk.

W liście udostępnionym PAP w piątek przez biuro prasowe Episkopatu Polski, jego autorzy podkreślają, że "Jezusowe «Wstańcie, chodźmy» jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu".

Przypominają, że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to słowa Jezusa skierowane w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, "było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki". "Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam w ten sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla Boga" - piszą w liście biskupi.

Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. "Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym Jezusowe «Wstańcie, chodźmy» jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu" - podkreślają biskupi.

W liście biskupi przypominają, że ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r. "Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego, a także «bierzmowanie dziejów» w czasie Eucharystii na Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego». Tego Ducha () odziedziczonego jako żywą moc po apostołach - przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej. Słowa te zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było powstanie społecznego ruchu "Solidarność", a w konsekwencji upadek komunizmu" - czytamy w liście biskupów.

Podkreślają także, jak ogromną rolę w dziejach Kościoła i naszego narodu odegrał w tym właśnie czasie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. "Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siły wierzącym" - piszą biskupi.

Szczególnym czasem kształtowania się wiary w życiu człowieka jest młodość. Papież Franciszek w adhortacji "Christus vivit" stwierdził, iż nie należy utożsamiać jej jedynie z okresem rozwoju człowieka, ale ze stanem ducha. Do wszystkich wierzących można zatem odnieść słowa św. Jana Pawła II, skierowane pierwotnie w 1979 roku do zgromadzonej na Jasnej Górze młodzieży. Wzywał w nich do podjęcia trudu życia w stanie łaski uświęcającej. Pomocą w rozeznaniu i kroczeniu drogą życiowego powołania uczynił Słowo Boże i Eucharystię. Podkreślił, iż tylko w ten sposób możemy odkryć piękno autentycznego człowieczeństwa.

Na zakończenie listu pasterskiego biskupi przypominają o niezwykle ważnej działalności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która powstała po pielgrzymce papieża Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 roku. Podkreślają, że czynnie włącza się ona "w trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków". Piszą w nim, że "stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania papieża Polaka".

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 r. W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do "nowej wyobraźni miłosierdzia". Najważniejszym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk wiejskich i małych miasteczek.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama