107,6 FM

Wojewoda małopolski unieważnił projekt uchwały RMK w sprawie finansowania in vitro dla mieszkańców Krakowa.

Jak napisał w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, uchwała nie dotyczyła potrzeb zdrowotnych mieszkańców Małopolski i nie posiadała pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Projekt uchwały został przegłosowany podczas sesji Rady Miasta Krakowa 11 września. Złożył go klub Koalicji Obywatelskiej.

Za jego przyjęciem głosowało 22 radnych, przeciwko - 15. Nikt z obecnych podczas obrad nie wstrzymał się od głosu, natomiast 4 radnych z Przyjaznego Krakowa było nieobecnych podczas głosowania. Po nim klub PiS zgłosił votum separatum, odcinając się od wyniku obrad.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik unieważnił uchwałę, ponieważ podczas jej oceny pojawiły się wątpliwości co do jej zgodności z przepisami prawa. Przystępując do uchwalania programu polityki zdrowotnej Rada Miasta Krakowa powinna bowiem dysponować dokumentami potwierdzającymi opracowanie i sporządzenie programu na podstawie map potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego, a sam program powinien dotyczyć rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa. Tymczasem z uchwały wynika, iż opracowana jest ona na podstawie materiałów dotyczących potrzeb zdrowotnych Bydgoszczy. Zostały w niej także podane dane epidemiologiczne odnoszące się do województwa kujawsko-pomorskiego.

Wątpliwości wzbudził również fakt, iż projekt programu polityki zdrowotnej przed jego uchwaleniem powinien zostać przekazany do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i być przez niego zaopiniowany. Dopiero wypełnienie tych wymogów ustawowych warunkuje podjęcie uchwały dotyczącej programu polityki zdrowotnej.

Wojewoda małopolski wystąpił więc do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. W odpowiedzi Jacek Majchrowski poinformował, iż nie uczestniczył w opracowaniu projektu uchwały, jak również nie posiada informacji dotyczących zastosowanej w niej metodyki. Co więcej, prezydent potwierdził, iż projekt nie posiadał opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- W ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXIV/509/19 została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa. Podejmując ją Rada Miasta Krakowa działała z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji - podsumował Piotr Ćwik.

Po ogłoszeniu decyzji wojewody o unieważnieniu projektu uchwały, przewodniczący Rady Miasta Krakowa zapowiedział odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także przygotowani nowego projektu w sprawie in vitro.

Przeczytaj także:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama