107,6 FM

Konsultacje w sprawie wielkanocnych procesji konnych

W parafii w Gliwicach-Ostropie odbyło się spotkanie w sprawie wpisania procesji konnych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chodzi o wielkanocne procesje z terenu województw opolskiego i śląskiego.

Inicjatywa wyszła od ks. Michała Wilnera, proboszcza parafii Ducha Świętego w Ostropie, której kronika w 1711 roku podaje, że zwyczaj ten istnieje „od niepamiętnych czasów”. Oficjalnie konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

- W trakcie spotkania ustaliliśmy, że do połowy grudnia zostanie opracowany schemat dla poszczególnych parafii i organizacji, według którego opisany zostanie przebieg procesji i elementy charakterystyczne. Po konsultacjach lokalnych poszczególne parafie przedstawią te opisy do końca stycznia przyszłego roku - mówi Agata Mucha z oddziału NID w Katowicach, która prowadziła spotkanie. - W kolejnym etapie, we współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej i Narodowym Instytutem Dziedzictwa - zostanie sporządzona pierwsza część wniosku. Następne spotkanie planujemy w lutym, ale wtedy już z przedstawicielami instytucji kultury, w związku z potrzebą opracowania modelu ochrony narodowego dziedzictwa, który jest elementem tego wniosku - wyjaśnia.   

Konsultacje w sprawie wielkanocnych procesji konnych     Ks. Michał Wilner, proboszcz parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie, i Agata Mucha, koordynator regionalny ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Klaudia Cwołek /Foto Gość

Procesje konne mają kilkuwiekową tradycję, która do dziś w województwie śląskim kultywowana jest w okolicach Raciborza - w Bieńkowicach, Pietrowicach Wielkich, Raciborzu-Sudole oraz w Zawadzie Książęcej i Gliwicach-Ostropie. Od kilku lat reaktywowana procesja odbywa się także w gminie Pilchowice niedaleko Gliwic - między wsiami Żernica i Nieborowice.

W województwie opolskim procesje odbywają się Kościeliskach, Sternalicach, Biskupicach oraz Żędowicach i Zawadzkiem.

Na spotkaniu w Ostropie byli dziś obecni przedstawiciele z różnych stron. Grono to jest otwarte, parafie, ale także inne osoby i instytucje, które chciałby dołączyć do prac nad przygotowaniem wniosku, mogą kontaktować się z Agatą Muchą z NID w Katowicach, e-mail: amucha@nid.pl  (teren województwa śląskiego) i Bogdanem Jasińskim z Muzeum Wsi Opolskiej, e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl (teren województwa opolskiego).

Jeśli ktoś posiada dokumentację, zarówno archiwalną, jak i współczesną, związaną z  procesjami (zdjęcia, filmy itp.) wnioskodawcy będą wdzięczni za udostępnienie lub informację, że taka istnieje.  

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Wpisanie wielkanocnych procesji konnych na tę listę ma prestiżowy charakter, jest ważne ze względów promocyjnych oraz jest warunkiem ewentualnego starania się o wpisanie na międzynarodową listę UNESCO. Będąc na liście, łatwiej też pozyskać środki finansowe na kultywowanie tradycji.

Konsultacje w sprawie wielkanocnych procesji konnych     Uczestnicy konsultacji. Klaudia Cwołek /Foto Gość

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama