107,6 FM

Roszkowski i Allen w "L'Opinion": III Rzesza i ZSRR zwalczały Polskę

Rosjanie mają długą tradycję przerzucania winy na ofiary - podkreśla Paul Allen.

Historycy Wojciech Roszkowski i Paul Allen w piątek na łamach francuskiego dziennika "L'Opinion" opisują historię Polski, akcentując zwalczanie jej z jednej strony przez nazistowskie Niemcy, a z drugiej przez bolszewicką Rosję i komunistyczny Związek Radziecki.

W artykule zatytułowanym "Nie wolno nam zmieniać pamięci historycznej", który ukazał się w liberalnym "L'Opinion", historyk i ekonomista prof. Wojciech Roszkowski pisze, że "rosyjska polityka pamięci, prezentowana ostatnio tylko pozornie na nowo przez prezydenta Władimira Putina, oparta jest najczęściej na kłamstwie i agresji".

"Rosja powtarza kłamliwe argumenty czasów stalinowskich" - wtóruje mu amerykański historyk Paul Allen, autor książki: "Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy".

Allen podkreśla, że w przeciwieństwie do tego, co wybija rosyjska polityka historyczna, nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej, gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Jak pisze, według narracji rosyjskiej "pakt Ribbentrop-Mołotow służył tylko obronie przeciwko możliwej agresji ze strony Polski, Francji i Wielkiej Brytanii".

"To stary argument wyciągnięty z podręczników napisanych jeszcze w czasach KGB i NKWD, które zdążyliśmy już poznać na pamięć. Rosjanie mają długą tradycję przerzucania winy na ofiary, mówiąc o nich na przykład, że są +wrogami ludu+. Tak właśnie określono m.in. polskich oficerów, którzy zostali pojmani w czasie wojny w 1939 r. i zamordowani w Katyniu w 1940 r." - zauważa Alen.

Roszkowski przypomina najnowszą historię Polski, od odzyskania niepodległości po I wojnę światowej, po bitwę warszawską w 1920 roku i wrzesień 1939 roku, kiedy Francja i Wielka Brytania nie udzieliły Polsce pomocy militarnej mimo formalnych zobowiązań, a Armia Czerwona 17 września wkroczyła na terytorium Polski.

Polecamy:

Polski historyk zaznacza, że Niemcy i Rosja nie chciały pogodzić się z niepodległością Polski. Podobną ocenę wyraża także Allen.

"Niemcy zostały zmuszone w Wersalu do koncesji terytorialnych na rzecz odrodzonej Polski, natomiast Rosja bolszewicka, usiłując odbudować imperium rosyjskie w nowym kształcie ustrojowym, wysłała przeciw rodzącej się Polsce Armię Czerwoną" - przypomina Roszkowski, przytaczając cytat z dowodzącego wówczas ofensywą Michaiła Tuchaczewskiego: "Droga do światowego pożaru wiedzie przez trupa Polski".

"Mogąc wybrać pokój europejski, gwarantowany z Francją i Wielką Brytanią, Stalin wybrał wojnę na spółkę z Hitlerem. Po tym, jak 1 września 1939 roku III Rzesza zaatakowała Polskę od zachodu i północy, szesnaście dni później Armia Czerwona najechała Polskę od wschodu. Sowiecka inwazja na Polskę z 17 września 1939 roku była pogwałceniem czterech umów międzynarodowych obowiązujących ZSRR: polsko-sowieckiego układu pokojowego z Rygi z marca 1921 roku, układu o wzajemnej nieagresji z maja 1934 roku, paktu Brianda-Kellogga z lipca 1929 roku i londyńskiej konwencji o określeniu napaści z lipca 1933 roku" - przypomina prof. Roszkowski.

"Niezależnie od ludobójczej polityki Niemiec, której ofiarą padło ponad pięć milionów obywateli Polski, w tym około 3 miliony polskich Żydów, władze ZSRR deportowały w nieludzkich warunkach do łagrów i na przymusowe osiedlenie prawie milion Polaków. Duża część deportowanych nie przeżyła tej operacji. Poza tym na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR z marca 1940 roku sowiecka policja polityczna zamordowała około 22 tysięcy polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach kaźni. Moskwa i Berlin współpracowały także w tępieniu polskich dążeń niepodległościowych na mocy umów między NKWD i Gestapo ze stycznia i marca 1940 roku" - podkreśla polski historyk.

"Dla Polaków wyzwolenie spod okupacji niemieckiej było jednocześnie początkiem zniewolenia komunistycznego. Reżim zależny od ZSRR zapanował w Polsce na następne 45 lat, przynosząc kolejne ofiary w społeczeństwie polskim" - podsumowuje Roszkowski relacje polsko-niemiecko-rosyjskie.

Teksty opublikowane na portalu "L'Opinion" to część kampanii edukacji historycznej "The Truth That Must Not Die", która powstała przy współpracy Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Nowych Mediów.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama