107,6 FM

Abp Skworc w uroczystość św. Stanisława: Niech każdy z nas staje się budowniczym ładu moralnego i pokoju

Do tego, by diecezjanie byli budowniczymi ładu moralnego i przekazywali błogosławieństwo pokoju wzywał abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki odprawił mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Liturgia była transmitowana w Radiu eM.

Metropolita katowicki przypomniał w homilii, że dzisiaj przypada uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i dlatego modlimy się za Ojczyznę. Wspomniał też 75-rocznicę zakończenia II wojny światowej mówiąc o dziękczynieniu za to, że możemy żyć w warunkach pokoju.

Hierarcha odwołał się do postaci św. Stanisława mówiąc, że od Świętego uczymy się, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).

Joanna Wyleżoł/ Radio eM

Abp Skworc zauważył, że nasze społeczeństwo daleko jest od powszechnego respektowania wymogów moralnych. - Dlatego konieczna jest ustawiczna troska o ład moralny w naszym sumieniu, w naszych myślach i pragnieniach, w relacjach z innymi ludźmi, w środowiskach naszego codziennego życia - podpowiadał za wzór stawiając  zarówno kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak  i św. Jana Pawła Wielkiego.

- Niech więc nam wierzącym obywatelom tego kraju, owa troska stale towarzyszy, bo tylko wtedy będzie można liczyć na umocnienie ładu społecznego, na życie społeczne w klimacie pokoju, sprawiedliwości, wolności i prawdzie - zachęcał metropolita.

Przypomniał, że "uczeń Chrystusa wezwany jest do przemieniania świata w duchu Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa", a życiorys św. Stanisława przekonuje, że jednostka może zmienić wiele.

Biskup nawiązał też do panującej obecnie sytuacji politycznej w kraju i sporów związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. - Pamiętajmy, że obiecywane – szczególnie hojnie w okresie przedwyborczym - zmiany struktur - nie zmienią automatycznie człowieka. Tyko człowiek przemieniony duchem Ewangelii może przemienić świat zewnętrzny, struktury i systemy społeczne - podkreślał w homilii.

- Wiele od nas zależy! - zwracał się do diecezjan. - Mamy wpływ na kształt życia w naszej Ojczyźnie - przekonywał. Mówił, że obecna w nas Boża łaska pomoże nam "skutecznie wpływać na pogłębianie ładu moralnego i społecznego w Polsce; na budowanie społecznego pokoju."

Prosił Boga przez wstawiennictwo św. Stanisława o ducha ewangelicznej przemiany nas samych, a przez nas naszego społeczeństwa i Ojczyzny. - Niech każdy z nas staje się budowniczym ładu moralnego, społecznego ładu i pokoju - wzywał arcybiskup.

Hierarcha cytował w homilii św. papieża Jana XXIII i jego encyklikę "Pacem in Terris" (Pokój na ziemi). - Mimo upływu czasu, w pełni aktualnym pozostaje stwierdzenie zawarte w tym dokumencie, że pokój nie jest stanem relacji pomiędzy państwami, lecz umiejętnością współżycia na wszystkich poziomach egzystencji. Osiągnięcie pokoju, pisze Święty Papież, nie będzie możliwe bez „całkowitego rozbrojenia”, które dokonuje się w „sercach ludzkich” (por. PT nr 113) - podkreślał.

Wskazywał ponadto, że „duchowe rozbrojenie serc” jawi się jako podstawowe zadanie chrześcijańskiego wychowania do pokoju. A to z kolei jest procesem przebiegającym w środowiskach wychowawczych, przede wszystkim w rodzinie.

- Wychowanie przynosi najlepsze rezultaty, kiedy osoby za nie odpowiedzialne: rodzice, nauczyciele i duszpasterze sami swoim życiem dają przykład harmonijnej współpracy i wysiłków, mających na celu wprowadzanie pokoju najpierw w swoich środowiskach i szerzej - przekonywał.

Wspomniał też tych wszystkich, którzy dzisiaj doświadczają egzystencjalnego niepokoju. Mówił m. in. o osobach, które pełnią publiczną służbę w szpitalach, gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia, na posterunkach, czy w sklepach.

Do tej grupy arcybiskup zaliczył też górników i ich rodziny, dotkniętych koronawirusem.

Joanna Wyleżoł/ Radio eM

Zwracając się do wszystkich zgromadzonych na liturgii i uczestniczących w transmisji mówił: "Błogosławieni jesteście, kiedy przez przebaczenie i cierpliwą miłość, wprowadzacie w przestrzeń waszych relacji – domowy mir; pokój tak potrzebny człowiekowi do rozwoju i wzrastania." Życzył, aby patron dzisiejszego – św. Stanisław Biskup i Męczennik – orędował w ich sprawach.

Metropolita katowicki odprawił mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Liturgia była transmitowana w Radiu eM i w Internecie.

 

 

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy