107,6 FM

Szef CKE: Wytyczne w sprawie egzaminów zewnętrznych są dość szczegółowe

Wytyczne w sprawie przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych są dość szczegółowe, jednocześnie pozostawiają dyrektorom pewną dowolność w zależności od warunków, jakie ma szkoła - powiedział szef Centralnej Komisji Edukacyjnej Marcin Smolik w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w piątek wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, m.in. matur i egzaminu ósmoklasisty. Dokument został opracowany przez resort, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny.

Dyrektor CKE zaznaczył, że wytyczne obejmują wszystkie aspekty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych, w tym konieczność zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji oraz zapewnienia ochrony zdającym, członkom zespołów nadzorujących i innym osobom, które uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.

Wśród najważniejszych zaleceń wymienił obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej albo w miejscu, w którym jest przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Odległość między zdającymi w sali egzaminacyjnej powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. "Jeśli można zapewnić odległości większe i szkoła dysponuje takimi warunkami - tak też należy zrobić" - wskazał Smolik.

Zwrócił też uwagę na obowiązek dezynfekcji ławek, krzeseł i wszystkich innych przedmiotów czy materiałów, z których wspólnie korzystają zdający i inne osoby, które są w szkole. Zaznaczył też, że zdający egzamin powinni korzystać z własnych przyborów.

Jak mówił Smolik, większość wytycznych wskazanych w dokumencie MEN, CKE i GIS powinna być wdrożona obligatoryjne, choć są również kwestie, które pozostawia się do decyzji dyrektora szkoły.

"Czyli, co do zasady, obowiązkowe jest wdrożenie czy zapewnienie takich rozwiązań, które uniemożliwią zdającym zbieranie się w grupach większych przed egzaminem i po egzaminie bez zachowania dystansu społecznego. (...) Dyrektor szkoły ma też pewną dowolność. Może wdrożyć własne szczegółowe rozwiązania w zależności od tego, jak budynek szkoły jest rozwiązany, jaką powierzchnią szkoła dysponuje czy szkoła ma jedno wejścia, czy dwa wejścia" - poinformował.

Dodał, że w dokumencie są też zalecenia dotyczące sytuacji szczególnych - przeprowadzania egzaminu w miejscu innym niż szkoła, np. w domu zdającego, przeprowadzania egzaminu w dostosowanych warunkach, w których razem z uczniem w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagający, czy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych, w których wymagany jest bezpośredni kontakt zdającego z drugą osobą (np. zawód technika masażysty).

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama