107,6 FM

Matura: Na matematyce m.in. funkcje, równania i nierówności, własności figur geometrycznych

Maturzyści, którzy pisali we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, oraz dziewięć otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla. linijki oraz z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równań wymiernych i nierówności liniowych.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły m.in. funkcji liniowej i kwadratowej np. znalezienie wartości danej funkcji w wyznaczonym przedziale. Były również zadania dotyczące własności ciągów: arytmetycznego i geometrycznego.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych np. cech podobieństw trójkątów, własności kątów w trójkącie i twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym w okręgu. W arkuszu pojawiły się zadania dotyczące figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył. Jedno z zadań polegało na obliczeniu objętości bryły powstałej w wyniku połączenia podstawami dwóch stożków. Inne zadanie z części otwartej polegało na obliczeniu objętości ostrosłupa, mając dane długość krawędzi bocznej i kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego np. obliczenie ilorazu q z podanego w zadaniu ciągu geometrycznego, mając na uwadze przedział liczb, do którego należy. W zadaniu na obliczenie prawdopodobieństwa należało obliczyć prawdopodobieństwo wypadnięcia ścianki z pięcioma oczkami przy dwukrotnym rzucie sześcienną kostką do gry.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane są zadania otwarte.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama