107,6 FM

ZUS wypłacił dodatek solidarnościowy dla ponad 28 tys. osób na kwotę przekraczającą 34 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił kolejną transzę dodatku solidarnościowego. Pieniądze trafiły już do ponad 28 tys. osób. To kwota przekraczająca 34 mln zł - poinformował w poniedziałek PAP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Prawo do świadczenia w wysokości 1 400 zł przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Wypłata dodatku to kolejne duże zadanie, które zakład wziął na siebie. "Sprawna wypłata tego nowego świadczenia była możliwa dzięki przede wszystkim mobilizacji pracowników ZUS oraz dobremu przygotowaniu informatycznemu i organizacyjnemu Zakładu" - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1 400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama