107,6 FM

Jeśli chcesz spokojnie zjeść, tych tematów nie poruszaj

Faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli… Mt 15,12

Mt 15, 1-2. 10-14

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem».

Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i rozumiejcie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym».

Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo?» On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».

Faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli… Mt 15,12

Ewangelia z komentarzem. Jeśli chcesz spokojnie zjeść, nie poruszaj tych tematów
Gość Niedzielny

Są takie tematy, które w towarzystwie zawsze wywołują dyskusje, i dlatego, jeśli chcemy spokojnie zjeść wspólny posiłek, lepiej ich nie podejmować. Każdy z nas wie najlepiej, co w jego rodzinie, w naszym społeczeństwie doprowadza do zażartych sporów. Czasem, gdy nam na czymś bardzo zależy, myślimy, że może jeśli znajdziemy więcej argumentów, uda się nam przekonać oponenta. Takich burzliwych sporów nie brakuje i w Kościele, łudzimy się odnośnie do mocy przytaczanych przez nas argumentów. A tymczasem największą przeszkodą w przyjmowaniu Ewangelii jest trwała ślepota zatwardziałego serca. Nieleczona nawróceniem prowadzi na manowce.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..