107,6 FM

Czy nieskończone da się porównać ze skończonym?

Podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Mt 18, 23

Mt 18,21-19,1

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Mt 18, 23

Ewangelia z komentarzem. Czy można porównać skończone z nieskończonym?
Gość Niedzielny

Prawie 343 tony złota lub srebra (10 000 talentów) z jednej strony. Zarobek stu dni pracy robotnika tamtej epoki (100 denarów) z drugiej strony. Taka była dysproporcja długów. W pierwszym odruchu myślimy, że to efektowne, lecz przerysowane literacko. Czyżby? Czy nieskończone da się porównać ze skończonym? Przebaczenie, litość, dar; wybaczyć, ulitować się, darować – to są słowa, które pojawiają się w tej historii i które wyrażają prawdę przypowieści. Chodzi o naszą wielkoduszność, której przyczyna i model mają źródło w Bogu. Jego ojcowskie serce ma być modelem naszego. Podobne jest królestwo niebieskie do króla. My też mamy być do Niego podobni.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..