107,6 FM

Katowice. Od 7 września 317 wniosków BO do głosowania

415 wniosków zgłosili mieszkańcy Katowic do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 76 proc. oceniono pozytywnie i to katowiczanie będą decydować o ich realizacji.

Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie od 7 do 20 września. 269 wniosków to zadania lokalne, a 48 - ogólnomiejskie.

- Szczególne słowa uznania należą się wnioskodawcom z Giszowca: w tej dzielnicy wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Cieszymy się, że katowiczanie coraz częściej się z nami kontaktują przed złożeniem wniosku i zadają pytania, by wyjaśnić rozmaite wątpliwości. Z reguły znacząco zwiększa to szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Niestety, jak co roku, część projektów musieliśmy odrzucić. Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji to m.in. chęć realizacji projektu na terenie prywatnym, sytuacja, w której pomysł wnioskodawcy objęty jest już wcześniejszymi planami bądź działaniami Urzędu Miasta. Patrzymy też na kryterium racjonalnego wydatkowania środków publicznych: w przypadku, kiedy projekt dotyczy np. budowy placu zabaw, a tuż obok taki plac już istnieje, wtedy projekt oceniamy negatywnie. Przypominamy także, że po raz pierwszy w katowickim budżecie obywatelskim wnioskodawcy, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie, mają możliwość odwołania się od decyzji urzędników. Ostateczną listę wniosków poddanych pod głosowanie poznamy na początku września - mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

W tym roku aż sześć wniosków dotyczy stworzenia wybiegów dla psów, m.in. w Szopienicach-Burowcu, Koszutce, Bogucicach czy na os. Paderewskiego. Oprócz projektów dotyczących budowy nowych dróg czy przejazdów rowerowych w głosowaniu znajdzie się 8 wniosków na kolejnych 12 nowych stacji rowerów miejskich. Spora grupa projektów ma na celu rewitalizację obszarów zielonych czy nasadzenia drzew i roślin.

- W tej edycji rekordowa była nie tylko liczba zgłoszonych wniosków, ale także liczba tych, na które będzie można oddać swój głos. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu, tak jak w zeszłym roku, mieszkańcy pokażą, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne - dodaje prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich.

Aby automatycznie znaleźć się w gronie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, należy 24 sierpnia 2020 r. być zameldowanym w Katowicach. Pozostali mieszkańcy będą mogli osobiście dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania. W tej edycji mieszkańcy mają do wykorzystania 31,6 mln zł, z czego 5 mln zł to tzw. zielony budżet, a pozostałe 26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego. Z kolei w ramach puli 26,6 mln zł - 3 mln zł przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł - na projekty dzielnicowe, a 5 mln zł będzie służyć utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama