107,6 FM

Zmarł ks. dr hab. Michał Bednarz

Był biblistą, duszpasterzem podziemnej "Solidarności" i opiekunem osób internowanych podczas stanu wojennego.

Ksiądz prałat dr hab. Michał Bednarz zmarł 29 sierpnia 2020 roku. Miał 81 lat.

Był emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Msza święta w jego intencji będzie celebrowana w bazylice katedralnej w Tarnowie we wtorek (1 września) o godz. 16. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie koło Tarnowa w środę (2 września) o godz. 14.

Ks. Michał Bednarz urodził się 26 września 1939 roku w Skrzyszowie koło Tarnowa, jako syn Michała i Aleksandry z domu Zych. Egzamin dojrzałości złożył w 1957 roku w Tarnowie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii Łącko – od 31 lipca 1963 roku do 31 lipca 1964 roku. Następnie podjął studia specjalistyczne z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1964–1968), a później w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1968–1969), gdzie uzyskał licencjat z biblistyki w 1969 roku. W latach 1969–1971 studiował w Jerozolimie. Stopień doktora teologii w zakresie teologii biblijnej uzyskał w 1971 roku na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, habilitował się na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w 2001 roku.

Przez wiele lat był wykładowcą egzegezy Nowego Testamentu, historii zbawienia, teologii biblijnej, archeologii i geografii Palestyny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1971–2015), Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (1984–2000), Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Rzeszowskiej (1993–2012), Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie (2002–2012), a także w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (1998–2015), gdzie był adiunktem i kierownikiem katedry nauk biblijnych i patrystycznych, a następnie kierownikiem katedry Nowego Testamentu. Był również promotorem ponad 100 prac magisterskich, autorem wielu książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz audycji radiowych.

Ponadto sprawował obowiązki referenta duszpasterstwa inteligencji, sędziego prosynodalnego, diecezjalnego duszpasterza pracowników służby zdrowia, delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej, asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, duszpasterza podziemnej „Solidarności” i opiekuna osób internowanych podczas stanu wojennego, przewodniczącego Komisji do spraw Apostolstwa Świeckich IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, redaktora „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, członka Rady Programowej Diecezjalnego Radia „Dobra Nowina”, członka Komisji Teologicznej w procesie kanonizacyjnym Sługi Bożej Stefanii Łąckiej.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 20 grudnia 1980 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. 8 listopada 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W styczniu tego roku za wsparcie, jakiego udzielał w stanie wojennym działaczom tarnowskiego podziemia antykomunistycznego, samorząd powiatu tarnowskiego uhonorował go medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

O pomocy, jaką wspólnie z ks. Edwardem Łomnickim organizowali dla internowanych, pisaliśmy m.in. tutaj:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy