107,6 FM

Nadstaw policzek, nie broń szaty...

On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Łk 6,35c

Łk 6, 27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».


On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Łk 6,35c

Ewangelia z komentarzem.
Gość Niedzielny

W tym fragmencie „kazania na równinie” (w. 17) zawarty jest opis stylu chrześcijańskiego życia, etosu, którego Jezus będzie odtąd wymagał od swoich uczniów. Nadstaw policzek, nie broń szaty, daj, nie dopominaj się, miłujcie nieprzyjaciół, dobrze czyńcie, błogosławcie, pożyczajcie, nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie. Tak brzmi litania czasowników z tych dwunastu wersetów. A wszystko to wywodzi Jezus z postawy dobrego i miłosiernego „waszego Ojca”, bo przecież jesteście „synami Najwyższego”. Ten styl życia i stosunków międzyludzkich jest od dwudziestu wieków znakiem rozpoznawczym Jego uczniów, Jego Kościoła. Od nas zależy, czy XXI wiekowi również nadamy błogosławione piętno tego stylu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..