107,6 FM

Jakie czynniki mają wpływ na wycenę firmy?

W trakcie działalności firmy niezbędne może okazać się ustalenie jej wartości. Rzeczowa i honorowana zarówno przez instytucje finansowe, jak i organy państwowe wycena spółki musi zostać przygotowana przez rzeczoznawcę. Jakie parametry trzeba wziąć pod uwagę, ustalając wartość rynkową firmy? Jaką metodę wyceny przedsiębiorstwa należy wybrać?

Wartość rynkowa firmy – kluczowe czynniki

Wycena wartości przedsiębiorstw poprzedzona jest zawsze kilkoma czynnościami. Po pierwsze ekspert, który przygotuje raport, musi zebrać niezbędne informacje - konieczne jest pozyskanie kluczowych danych. Po drugie, wyceny firm zawsze dokonuje się w konkretnym celu. Jego sprecyzowanie jest o tyle istotne, że cel warunkuje dobór metody (np. skorygowanych aktywów netto czy DCF), z pomocą której rzeczoznawca przygotuje raport z wyceny wartości firmy. Dopiero w kolejnym, czyli trzecim kroku, możliwe jest określenie, jak wycena firmy zostanie przeprowadzona, czyli która metoda posłuży do oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

W czasie swojej działalności na rynku firmy gromadzą majątek. Wycena firmy polega m.in. na uwzględnieniu w raporcie zarówno składników majątkowych (w tym kapitału), jak i niemajątkowych. Do składników niemajątkowych zalicza się np. wartość (rozpoznawalność) marki, know-how, wiedzę i umiejętności pracowników czy wreszcie lojalność klientów. Rezultat wyceny firmy musi uwzględniać wszystkie te dane, gdyż w przeciwnym razie będzie wprowadzać w błąd.

Kwestia danych, jakie bierze się pod uwagę przy sporządzaniu wyceny firmy, została omówiona również w artykule: „Wycena firmy – jak oszacować wartość swojej spółki?”.

Jakie są najpopularniejsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Mimo że wciąż pojawiają się nowe sposoby wyceny, to aktualnie  3 dostępne metody wyceny spółek cieszą się największą popularnością – majątkowe, dochodowe i porównań rynkowych. Każda z nich ma atuty i ograniczenia. Z tego względu przy szacowaniu wartości firmy pod uwagę bierze się cel, jakiemu oszacowanie posłuży.

Metoda majątkowa

W przypadku metod majątkowych rzeczoznawcy szacują wartość majątku (kapitałów), jakim dysponuje spółka. Wartość zgromadzonego majątku (kapitałów) pomniejsza się o zobowiązania zaciągnięte przez firmę i w ten sposób uzyskuje się wiedzę na temat tego, ile spółka jest warta.

Różnice w uzyskanym wyniku mogą zależeć od zastosowanej metody majątkowej oraz założeń. Najczęściej stosowane są metody: skorygowanych aktywów netto, księgowa, wartości likwidacyjnej i odtworzeniowa. Podejście majątkowe ma zastosowanie np. przy likwidacji biznesu.

Metoda dochodowa

Aby poznać wartość przedsiębiorstwa przy pomocy metody dochodowej, w procesie wyceny uwzględnia się dochody, jakie firma może uzyskać w przyszłości (dokonuje się analizy przepływów pieniężnych). Inaczej mówiąc, ekspert dokonuje prognozy, ile w danym okresie spółka będzie w stanie zarobić (ile zdobędzie zysku, jaki będzie wymiar dochodów).

Wycena firm w oparciu o podejście dochodowe może odbyć się przy użyciu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zysków i dywidend. Dochodowego podejścia rzeczoznawca może użyć wówczas, gdy planowana jest sprzedaż biznesu lub udziałów. Wówczas wycena jest gwarancją, że cena uzyskana za firmę nie będzie zaniżona.

Metoda porównań rynkowych

Metody porównań rynkowych mają zastosowanie m.in. przy sprzedaży firmy czy w przypadku transakcji dzierżawy podmiotu. Specjalista dokonuje wyceny firmy sprawdzając, na jaką kwotę jej właściciel mógłby liczyć, gdyby sprzedał działalność. Wycena jest przygotowywana przez porównanie wycenianej firmy z innymi podmiotami, które działają w tym samym segmencie rynku.

Mimo że metody porównań rynkowych są popularne, to ich zastosowanie nie zawsze jest możliwe. Problematyczne może okazać się dotarcie do wskaźników, które będą niezbędne, aby móc oszacować wartość firmy wśród otoczenia rynkowego.

Komu zlecić wycenę przedsiębiorstwa?

Pytanie, kto powinien oszacować wartość przedsiębiorstwa, nie jest błahe. Duże przedsiębiorstwa mają rozbudowaną strukturę wewnętrzną, w skład której wchodzi dział księgowości. Zasadniczo specjaliści prowadzący księgi handlowe podmiotu mają wgląd w jego przepływy finansowe, doskonale orientują się w działalności operacyjnej, wiedzą wreszcie, jakimi składnikami majątkowymi dysponuje spółka. Mimo znajomości spółki i branży, w jakiej ona działa, dokonana przez nich wycena przedsiębiorstwa nie będzie jednak obiektywna. Takie wyceny sprawdzają się jedynie w zastosowaniu wewnętrznym, gdy w firmie istnieje zapotrzebowanie na informację o jej wartości.

Zarówno banki, jak i zewnętrzni partnerzy oczekują, że przedstawiciele spółki przedstawią rzetelną i niezależną wycenę przedsiębiorstwa. Właśnie w tym celu należy skorzystać z usługi specjalisty, czyli rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawcy mogą wycenić każdy biznes właściwą metodą – prawidłowe założenia gwarantują uzyskanie rzetelnych wyników.

Dla rzeczoznawców wycena przedsiębiorstw to jedna z głównych świadczonych usług – dzięki wiedzy i doświadczeniu raporty przygotowywane są w krótkich terminach. Wycena przedsiębiorstwa może zostać przygotowana dla różnych celów, np. transakcji sprzedaży firmy, fuzji kapitałowej (pozyskania kapitału), kontraktu menedżerskiego, opracowania strategii rozwojowej (wyznaczenia dalszych kierunków pracy), pozyskania inwestora czy potrzeb własnych. Zaletą wycen przygotowywanych przez ekspertów jest to, że są one niezależne i bezstronne, a zatem uznawane przez zewnętrzne podmioty, takie jak banki czy ubezpieczyciele.

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama