107,6 FM

Po Bożemu wszystko zaczyna się od słuchania

Moją Matką i braćmi są ci, którzy, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Łk 8,21

Łk 8, 19-21

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.

Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Moją Matką i braćmi są ci, którzy, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Łk 8,21

Ewangelia z komentarzem. Po Bożemu wszystko zaczyna się od słuchania
Gość Niedzielny

Jezus jest cierpliwy, powoli i konsekwentnie chce nas nauczyć swojej logiki. Oto ktoś z tłumu zwraca Mu uwagę, że Jego Matka i krewni chcą się z Nim widzieć, natomiast On nie daje się zbić z tropu i na informację tę odpowiada zgodnie z tematem wcześniejszej wypowiedzi. Otóż Matka i krewni przychodzą, gdy wielkiemu tłumowi Jezus opowiada przypowieść o siewcy, uczniom tłumaczy jej znaczenie, zwraca uwagę na to, jak ważne jest słuchanie słowa Bożego. Po ludzku myślimy, że nasze kontakty, znajomości, pokrewieństwo dają nam lepszą pozycję. Po Bożemu wszystko zaczyna się od słuchania, to dzięki słuchaniu i wypełnianiu słowa, stajemy się podobni do samego Jezusa, słuchającego i posłusznego Ojcu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..