107,6 FM

Atak hakerski na stronę wspólnoty charyzmatycznej, do której należy kandydatka do Sądu Najwyższego USA

Kilka dni przed nominacją Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego USA na stronie internetowej grupy People of Praise – wspólnoty charyzmatycznej, do której ma należeć nominowana sędzia i jej rodzina – dokonano ataku hakerskiego. Ktoś włamał się do bazy danych zawierającej dane nt. członków ekumenicznej grupy – poinformował jej rzecznik Sean Connolly w odpowiedzi na pytania agencji CNA o nieautoryzowaną aktywność na portalu wspólnoty.

Przedstawiciel religijnej społeczności zapewnił, że o incydencie, który określił jako „niepokojący zbieg okoliczności” powiadomiono federalne organy ścigania i członków wspólnoty.

Sędzia Barrett została nominowana do Sądu Najwyższego 26 września po tym, jak 18 września zmarła sędzia Ruth Bader Ginsburg. Wśród medialnych spekulacji charakteryzujących Barrett – 48-letniej katoliczki wychowującej z mężem siedmioro dzieci – wielu liberalnych komentatorów koncentrowało się na jej religijnej aktywności we wspólnocie People of Praise z Indiany, określając ją fałszywie jako sektę, której członkowie związani są tajnym porozumieniem i obowiązuje ich ścisła tajemnica na temat członkostwa.

Wspólnota People of Praise (Ludzie chwały) została założona w 1971 roku na fali licznych ruchów świeckich, które były odpowiedzią na soborowe wezwanie do większego zaangażowania laikatu w Kościele katolickim.

Grupa założycielska liczyła 29 członków, którzy przystąpili do „przymierza”, zobowiązując się do przestrzegania wspólnych zasad, przekazywania 5. proc. swoich rocznych dochodów na rzecz grupy i regularnego uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych oraz projektach ewangelizacyjnych i społecznych. Wspólnota liczy ok. 1700 osób i ma 22 filie na terenie USA, Kanady i Karaibów. Prowadzi szkoły oparte na nauczaniu katolickim.

Choć grupa określa siebie jako ekumeniczna, większość jej członków stanową katolicy. Mogą do nie jednak dołączyć ludzie z różnych wyznań chrześcijańskich. Każdy z nich może uczęszczać do wybranego przez siebie kościoła, w tym do różnych parafii katolickich.

„Wspólnoty przymierza” – protestanckie i katolickie – pojawiły się na całym świecie w latach 70. ub. wieku jako część wielkiego ruchu odnowy charyzmatycznej.

Pierwsza grupa, która zapoczątkowała odnowę charyzmatyczną w Kościele katolickim, powstała w 1967 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Zawiązanie wspólnoty nastąpiło podczas dni skupienia 17-19 lutego, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu w Pittsburghu. Doświadczyli oni chrztu w Duchu Świętym, któremu towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów. Młodzi katolicy otrzymali wtedy dar modlitwy w językach, prorokowania czy uzdrawiania.

Przesłuchania nominowanej sędzi Barrett w Senacie i głosowanie w sprawie jej nominacji do Sądu Najwyższego mają się odbyć jeszcze w tym miesiącu, na krótko przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami prezydenckimi. Jeśli kandydatura Barrett zyska akceptację, konserwatywne skrzydło będzie miało w Sądzie Najwyższym przewagę nad sędziami liberalnymi. Obrońcy życia mają nadzieję, że otworzy to możliwość ponownego rozpatrzenia prawnego precedensu „Roe przeciwko Wade”, który w 1973 r. utorował drogę do zalegalizowania aborcji na życzenie w USA.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama