107,6 FM

Nominacje do Nagrody TOTUS TUUS 2020

Siostry zakonne i kapłan pomagający osobom niepełnosprawnym intelektualnie w kwarantannie, wybitny rzeźbiarz Gustaw Zemła, red. Grzegorz Górny, Przewodnik Katolicki oraz osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrzparafialnej w czasie pandemii - to niektóre z ogłoszonych dziś nominacji do Nagrody TOTUS TUUS 2020, przyznawanej przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ramach Dnia Papieskiego.

Ogłoszenie tegorocznych laureatów nastąpi w czasie uroczystej gali transmitowanej przez TVP 2 w sobotę 10 października o godz. 16.00 z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Poniżej pełna lista nominacji:

Nominacje w kategorii „Promocja godności człowieka”:

1. Siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki - za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa.

Tuż przed Wielkanocą wirusem Covid-19 zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, w tym 16 pracowników i Dom pozostał bez personelu. W Wielki Piątek, na apel Starosty bocheńskiego, odpowiedziało osiem Sióstr Dominikanek z Domów Zakonnych z Krakowa, Białej Niżnej i Króżlowej, a w Wielką Sobotę dołączył do nich ks. Piotr Dydo-Rożniecki - misjonarz z Kazachstanu, z diecezji tarnowskiej. Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego przykazania „miłości bliźniego”, to realizacja „wyobraźni miłosierdzia” św. Jana Pawła II.

2. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni - za ofiarną troskę o potrzeby duchowe i pomoc medyczną chorym w ostatnim okresie życia oraz wspieranie ich rodzin.

Hospicjum już od 33 lat służy terminalnie chorym. Jest jedynym wśród 132 pozarządowych hospicjów, które prowadzi opiekę hospicyjną dla dzieci i dorosłych: domową konsultacyjną, stacjonarną oraz prenatalną. Prowadzi również wolontariat hospicyjny, który pozwala bezinteresownie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. W Ośrodku Edukacyjnym, Hospicjum kształtuje odpowiednie postawy wśród uczniów, pielęgniarek i lekarzy w stosunku do kończącego się ziemskiego życia.

3. Dr Paweł Grabowski - za nieocenioną pomoc w duchu ekumenizmu ludziom terminalnie chorym na terenach wiejskich, niesioną z miłością, wrażliwością i skromnością.

Lekarz pochodzący z Krakowa, chirurg szczękowo-twarzowy, praktykował w warszawskim Centrum Onkologii, niegdyś żeglarz, pisarz i poeta. Dziś lekarz medycyny paliatywnej niosący pomoc ludziom na Podlasiu, zwany właśnie „Doktorem Judymem z Podlasia”. Przed 6 laty założył w Michałowie - Archidiecezja Białostocka, Hospicjum Domowe Proroka Eliasza, które niesie nieocenioną pomoc ludziom terminalnie chorym, żyjącym na terenach wiejskich, nierzadko zaniedbanych pod względem medycznym.

Nominacje w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

1. Jan Dawid Kuraciński - za płaskorzeźby ukazujące św. Jana Pawła II pełnego mocy Ducha w działaniu i w cierpieniu.

Rzeźbiarz, dyplom na ASP w Warszawie – pracownia prof. Mariana Wnuka (1968). Od lat 70. na emigracji. Współzałożyciel ERA-ART GALLERY w Nowym Jorku, placówki artystycznej i kulturalnej. W 1998 powrócił do Polski. Artysta inspiruje się osobą i nauczaniem Jana Pawła II. List do Artystów, jak podkreśla w licznych wywiadach zmienił jego życie i podejście do sztuki. Zmiana ta zaowocowała powrotem do tematu religijnego i sakralnego.

2. Kazimierz Gustaw Zemła - za znakomite rzeźby tworzone ad maiorem Dei gloriam, łączące sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim.

Rzeźbiarz. 1952-58 studia na warszawskiej ASP. Od ukończenia studiów do 2002 wykładowca (1988 prof. zw.) na wydziale rzeźby tej uczelni. Autor licznych pomników, m.in. Powstańców Śląskich, Polegli Niepokonani, Czynu Polaków, Dekalogu, Ernesta Malinowskiego, Bitwy o Monte Cassino, Henryka Sienkiewicza, a także kompozycji rzeźbiarskich, m.in. zespołu 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach. Właśnie te rzeźby, zwłaszcza Ukrzyżowanego, Artysta uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie artystyczne i podsumowanie swojej drogi twórczej; od czasu wykonania powyższych rzeźb tematyka sakralna staje się osią jego twórczości.

Nominacje w kategorii „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II”:

1. Inicjatywa krakowskiego środowiska akademickiego pn. „Dni Jana Pawła II” - za konsekwentne przypominanie postaci św. Jana Pawła II poprzez analizę naukową Jego dziedzictwa wobec wyzwań współczesności.

„Dni Jana Pawła II” – coroczny trzydniowy cykl sympozjów, konferencji, konkursów dla młodzieży i studentów oraz różnych wydarzeń kulturalnych zapoczątkowany w 2006 r. Po śmierci Jana Pawła II rektorzy krakowskich uczelni uznali, że osoba Papieża Polaka zapisana złotymi zgłoskami w historii Polski i całego świata, zasługuje na wieloaspektowe upamiętnienie. Podjęto zatem dzieło pielęgnowania pamięci o Nim, ale też zapoczątkowano rzetelną naukową analizę jego dziedzictwa, utrwalania oraz wydobywania całego jego bogactwa.

2. Grzegorz Górny - za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II, podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata.

Pisarz, publicysta, dziennikarz, autor wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. Współtwórca legendarnej „Frondy”, kwartalnika będącego symbolem ożywienia religijnego młodego pokolenia w latach 90.

3. Krzysztof Witkowski - za utworzenie unikalnego centrum kulturalnego, eksponującego sztukę medalierską poświęconą Osobie i pontyfikatowi św. Jana Pawła II.

Biznesmen, społecznik, mecenas kultury; pomysłodawca, twórca, sponsor i dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Wśród 11 tys. eksponatów, znajduje się największa w świecie kolekcja monet i medali z wizerunkiem Papieża Polaka. Posiada także liczne dary ofiarowane Ojcu Świętemu w czasie Jego posługi - muzeum jest niczym podróż przez 27 lat pontyfikatu.

Nominacje w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka”:

1. Osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrzparafialnej podczas pandemii koronawirusa.

Na skutek wybuchu pandemii i konieczności izolacji, media tradycyjne, ale przede wszystkim Internet, stały się praktycznie jedynym sposobem komunikacji. Kapłani i liderzy wspólnot parafialnych w krótkim czasie zorganizowali transmisje on-line Mszy Świętych i nabożeństw, jak również wielu innych aktywności kościelnych – rekolekcji, rozważań Pisma Świętego czy spotkań grup modlitewnych.

2. „Przewodnik Katolicki” - za wieloletnie tworzenie opiniotwórczego i ewangelizującego pisma komentującego bieżące wydarzenia w duchu dojrzałego chrześcijaństwa.

Najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce społeczno-religijnej powstały z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Floriana Stablewskiego. Od momentu powstania w 1895 r. tygodnik wydaje Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. Obecnie „Przewodnik” koncentruje się na sprawach dotyczących wiary, a także życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama