107,6 FM

Nowe zasady epidemiczne w diecezji bielsko-żywieckiej

Od soboty 17 października miasto Bielsko-Biała i powiat bielski znajdują się w strefie żółtej, a powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki - w strefie czerwonej. W związku z tym biskup Roman Pindel ogłosił nowe zasady obowiązujące w parafiach diecezji.

Poniżej publikujemy najnowszy komunikat diecezji bielsko-żywieckiej związany z nowymi zasadami epidemicznymi:

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): w kościołach może przebywać 1 osoba na 4 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): w kościołach może przebywać 1 osoba na 7 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

1. Biskup bielsko-żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych diecezji i przebywających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W czasie każdej Mszy Świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii Świętej zarówno na rękę, jak i do ust (jeżeli Komunii Świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii Świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

12. Pogrzeby organizujemy, zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na COVID-19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński, o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nieorganizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarzach i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele, zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.”

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy