107,6 FM

Konto bankowe dla małżeństwa

Kto może otworzyć wspólne konto bankowe? Co mogą współposiadacze jednego rachunku bankowego, a czego nie? Czy konto bankowe dla dwojga założyć mogą rezydenci? Co w przypadku śmierci jednej osoby? Co w ogóle warto wiedzieć na temat wspólnych kont bankowych?

Wspólne konto bankowe nie tylko dla małżeństwa

W zdecydowanej większości banków konto założyć mogą osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, identyczny status dewizowy oraz ten sam kraj rezydencji podatkowej.

Co ciekawe, wspólne konto w banku założyć można zarówno z dowolnym członkiem rodziny, jak i osobą niespokrewnioną.

Większość banków prowadzi wspólne konta bankowe dla dwóch osób, ale są od tej reguły wyjątki. Niektóre banki oferują konta dla większej liczby osób.

Czasami współwłaścicielem rachunku może być również osoba małoletnia, która ukończyła 13. rok życia.

Oczywiście może ona otworzyć konto tylko ze swoim przedstawicielem ustawowym, a więc na ogół rodzicem.

Rezydencja podatkowa ma znaczenie

Rezydencja podatkowa to w zasadzie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Osoba, która mieszka i pracuje w Polsce ma więc polską rezydencję podatkową.

Rozlicza PIT w polskim US. Są jednak osoby, które w ciągu roku uzyskują dochód w różnych krajach.

Na mocy międzynarodowych umów jeden dochód nie może być kilka razy opodatkowany, trzeba ustalić, w którym kraju taka osoba musi odprowadzić podatek. Czasami więc Polak nie ma polskiej rezydencji podatkowej.

Dla banku konto dla dwojga osób o różnej rezydencji podatkowej oznacza sporo problemów, zwłaszcza w przypadku wszczęcia przez zagraniczny urząd egzekucji komorniczej.

Z tego powodu wspólne konto bankowe może być prowadzone jedynie dla tych osób, które rozliczają swój dochód w jednym kraju.

Wspólne konto bankowe dla nierezydentów

Kwestia rezydencji jest regulowana w Polsce przez Ustawę Prawo Dewizowe z roku 2002. To ona definiuje pojęcie rezydenta.

Jest to osoba fizyczna, która mieszka w Polsce. Nierezydent to z kolei osoba fizyczna mieszkająca za granicą.

Znaczenie ma więc tutaj status dewizowy, a nie miejsce płacenia podatków.

Wspólne konto dla pary założyć mogą więc bez problemu osoby będące rezydentami. W przypadku nierezydentów sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana.

Są banki, które takich klientów z założenia odrzucają. W niektórych instytucjach finansowych para nierezydentów może założyć wspólny rachunek bankowy, ale tylko przy założeniu tego samego kraju rezydencji podatkowej. Krajem tym nie musi być przy tym Polska.

W praktyce wspólnego konta bankowego nie mogą otworzyć osoby, z których jedna jest rezydentem, a druga nie oraz nierezydenci posiadający różny status dewizowy.

W jaki sposób można założyć konto dla dwojga?

Do wyboru są dwa rozwiązania. Pierwsze to przekształcenie indywidualnego konta jednego z klientów na konto prowadzone z drugą osobą (uwspólnienie).

Drugą opcją jest otworzenie zupełnie nowego konta. Na ogół niezależnie od wybranego wariantu, w banku pojawić się muszą wszyscy przyszli współwłaściciele rachunku. Do podpisania umowy potrzebny jest dowód osobisty bądź paszport.

W przypadku pary nierezydentów wymagana jest też karta pobytu bądź paszport zagraniczny.

W niektórych bankach umowę o wspólnym koncie bankowym można podpisać za pośrednictwem firmy kurierskiej, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku internetowego.

Rachunek jest otwierany w przypadku podpisania umowy przez dwóch współwłaścicieli. Inne banki pozwalają na uwspólnienie konta poprzez kontakt z konsultantem. Czasami jest to usługa dodatkowo płatna.

Kilka banków oferuje możliwość otwarcia konta dla dwojga przez internet - https://centrumbankowosci.pl/wspolne-konto-bankowe/

Konto bankowe dla małżeństwa - co mogą współwłaściciele?

Współwłaściciele konta mają do zgromadzonych na nim środków taki sam nieograniczony dostęp. Każda osoba może samodzielnie zarządzać rachunkiem bankowym i wykonywać na nim prawie wszystkie transakcje.

Klient powinien otrzymać od banku swój własny identyfikator i hasło do bankowości elektronicznej, a także własną kartę płatniczą.

Współposiadacze jednego ROR-u mogą wypłacać i wpłacać na niego pieniądze, płacić kartą płatniczą, realizować zakupy online, tworzyć zlecenia stałe, wnioskować o lokaty czy konta walutowe, a także wypowiedzieć umowę i zamknąć konto.

Nieprawdą jest, że współposiadacz konta przy jego zamknięciu może podjąć tylko połowę środków na nim się znajdujących.

Bank może natomiast połowę pieniędzy zablokować. W ten sposób chroni on drugą osobą przed skutkami nieuczciwości jednego ze współwłaścicieli konta.

Natomiast regulaminy bankowe nie pozwalają na ograniczenie uprawnień jednego z posiadaczy konta.

Jedynym rozwiązaniem jest tylko złożenie w banku prawomocnego orzeczenia sądowego o sposobie zarządzania wspólnym rachunkiem bankowym.

Wspólne konto dla dwojga - kiedy konieczna jest zgoda dwóch współwłaścicieli?

Są pewne operacje bankowe, które wymagają uzyskania zgody wszystkich współposiadaczy danego konta.

Jest tak na ogół w przypadku zamykania rachunku bankowego, jego przeniesienia do innego banku, złożenia i zawarcia wniosku o kredyt odnawialny, zmiany umowy wspólnej na indywidualną czy powołania pełnomocnika do rachunku.

Są jednak wyjątki od tej reguły i banki, które pozwalają na złożenie takich dyspozycji bez zgody drugiego współwłaściciela konta.

Co ciekawe, posiadacze jednego konta bankowego nie mogą skorzystać z usługi dyspozycji wkładek na wypadek śmierci.

To dotyczy bowiem tylko użytkowników kont indywidualnych. W razie śmierci jednego ze współwłaścicieli konta z rachunku wspólnego nie są wykonywanie wypłaty z tytułu kosztów pogrzebowych.

Co w przypadku sprzecznych dyspozycji bankowych?

Z uwagi na fakt, że współwłaściciele wykonują samodzielne operacje bankowe, może dojść do sytuacji, że ich dyspozycje będą sprzeczne ze sobą.

W takim przypadku bank na ogół wstrzymuje ich realizację i prosi o zabranie jednego, wspólnego stanowiska.

Czasami, gdy rozbieżności tego rodzaju zdarzają się często, bank może rozwiązać umowę ze swoimi klientami.

W momencie, gdy dwoje współwłaścicieli niemal równocześnie złoży swoje dyspozycje, kolejność ich realizacji zależy od samego banku.

Wady i zalety wspólnego konta bankowego

Konto dla dwojga to dla wielu par potwierdzenie łączącego ich uczucia i dowód zaufania do drugiej osoby. Jednak czy to rozwiązanie ma tylko zalety?

Z całą pewnością wspólne konto bankowe znacznie ułatwia proces zarządzania domowym budżetem.

W ten sposób można łatwiej kontrolować wydatki i oszczędzać na wspólne cele. To rozwiązanie pozwala też zwiększyć zdolność kredytową, co może się bardzo przydać.

Konto bankowe dla pary to też dobra opcja, gdy jeden z partnerów jest zapominalski i mało zorientowany w produktach bankowych.

Są osoby, które zapominają o opłacaniu rachunków czy nie potrafią oszczędzać. Wówczas współwłaściciel konta może się tym zająć i efektywnie zarządzać wspólnymi finansami. Jedno konto pozwala też niekiedy nieco zaoszczędzić.

Oczywiście są też i pewne minusy posiadania wspólnego konta bankowego. Tak dzieje się w sytuacji, gdy jeden ze współposiadaczy jest nierzetelny lub nawet nieuczciwy.

Wówczas druga osoba może stracić swoje oszczędności lub spłacać nie swoje długi. Dodatkowo współwłaściciel może wykorzystać wszystkie środki zgromadzone na koncie i nie można mu tego zabronić, zablokować.

Czasami jedno konto bankowe prowadzi do pewnych nieporozumień, kłótni. Jeśli jedna z osób jest rozrzutna, a druga oszczędna pojawiają się pewne problemy.

Są też momenty, gdy jedna strona jest zbyt luźna w podejściu do pieniędzy, a druga chce ją kontrolować. Wówczas warto rozważyć założenie dwóch różnych kont w banku.

Generalnie jednak większość par i małżeństw decyduje się na założenie wspólnego konta bankowego.

Opłaty za wspólne konto bankowe

Wiele banków zapewnia klientom bezpłatne rachunki bankowe, ale pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

Na ogół jest to wykonanie w ciągu miesiąca transakcji kartą na określoną kwotę bądź zapewnienie odpowiednio wysokiego wpływu na rachunek bankowy.

Trzeba być po prostu klientem aktywnym. Na ogół wystarczy spełnienie warunków przez jednego posiadaczy, aby mieć konto bez prowizji.

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama