107,6 FM

Ciekawe webinary Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II (zapowiedź)

Comiesięczne wykłady wybitnych intelektualistów („JP2 Lectures”) oraz poświęcony zagadnieniu solidarności cykl debat organizowanych wraz Oxfordzkim St. Benet’s Institute („Re-thinking Solidarity”), to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie na rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021.

Stworzony w stulecie urodzin Wielkiego Papieża z inicjatywy polskich organizacji pozarządowych – Fundacji Futura-Iuwenta i Fundacją Świętego Mikołaja – Instytut Kultury św. Jana Pawła II stawia sobie za cel rozwijanie refleksji nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do nauki i życia św. Jana Pawła II.

W skrócie:

• Serię comiesięcznych wykładów otwartych („JP2 Lectures”) zainauguruje wygłoszony 19 października (o godz. 10.30) w Angelicum wykład przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury – kardynała Gianfranco Ravasiego.

• W ramach projektu „JP2 Lectures” kolejne wykłady wygłoszą: prof. John Finnis, prof. Chantal Delsol, prof. Marek A. Cichocki, prof. John Cavadini, prof. Renato Cristin, prof. Dariusz Gawin, prof. François Daguet OP, abp. Rowan Williams.

• 23 października Instytut Kultury Św. Jana Pawła II wraz naukowcami z Angelicum i Oxfordu rozpoczyna cykl konferencji internetowych pt. „Re-thinking Solidarity” idei solidarności i jej znaczeniu we współczesnym świecie.

• Zarówno wykłady z cyklu „JP2 Lectures” jaki cykl konferencji pt. „Re-thinking Solidarity” będą dostępne w sieci. Wykłady „JP2 Lectures” będą dostępne również w polskiej wersji językowej.


1. „JP2 Lectures”.

Tegoroczną inaugurację roku akademickiego na Angelicum (19 października) uświetni pierwszy z organizowanej przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II serii comiesięcznych wykładów „JP2 Lectures”.

Wykład „Czy chrześcijaństwo potrzebuje kultury?” wygłosi Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi (o godz. 10.30).

Celem cyklu „JP2 Lectures” jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata biorąca za punkt odniesienia życie i myśl Jana Pawła II. Wszystkie wykłady z cyklu „JP2 Lectures” będą dostępne w sieci w polskiej wersji językowej.

Zaproszenie do cyklu „JP2 Lectures” przyjęli wybitni intelektualiści:

Prof. John Finnis (University of Oxford / University of Notre Dame) John Paul II and the Fundamentals of Ethics (19.11.2020)

Abp Rowan Williams (University of Cambridge) Faith on modern Aeropagus (16.12.2020)

Prof. Marek A. Cichocki (College of Europe / Natolin European Center) European Identity. North and South – the main line of divide (21.01.2021)

Prof. John Cavadini (University of Notre Dame) The Church in crisis (26.02.2021)

Prof. François Daguet OP (Académie Française / Catholic Institute of Toulouse) Political Theology from St. Thomas Aquinas to John Paul II and Benedict XVI (24.03.2021)

Prof. Chantal Delsol (Académie Française / University of Marne-le-Vallée) The end of Christiendom (15.04.2021)

Prof. Renato Cristin (University of Trieste) Formal Europe and vital Europe. Tradition as the ground of the identity (20.05.2021)

Prof. Dariusz Gawin (Polish Academy of Sciences) Phenomenom of Solidarity (10.06.2021)


2. „Re-Thinking Solidarity”.

Kolejną propozycją przygotowaną na najbliższe miesiące przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum jest cykl debat internetowych organizowanych wraz z St. Benet’s Institute (Oxford University), irlandzkim Centre for Democracy and Peace Building, Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz środowiskiem Teologii Politycznej.

Cykl webinariów rozpocznie się w piątek 23 października debatą zatytułowaną „Solidarity, religion and inter-faith dialogue”. Udział w niej wezmą: Lord Alderdice (chair), Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna), Nazila Ghanea (University of Oxford), Daniel Greenberg (Jewish Law and Ethics), Jarosław Kupczak OP (St. John Paul II Institute of Culture, Angelicum / Pontifical University of John Paul II, Kraków).

Warto dodać, że skład kolejnych webinariów wygląda równie interesująco. Wśród ich uczestników znajdą się m.in. wicerektor uniwersytetu Angelicum siostra Helen Alford OP oraz dziekan wydziału nauk społecznych ojciec Alejandro Crosthwaite OP. Z listą nazwisk uczestników następnych debat można zapoznać się pod linkiem: http://democracyandpeace.org/solidarity/

Kalendarz debat „Re-thinking Solidarity”:

23 października 2020 – Solidarity, religion and inter-faith dialogue;

20 listopada 2020 – Solidarity between the generations – environmental and financial sustainability;

18 grudnia 2020 – Solidarity, politics and political psychology;

19 lutego 2021 – Solidarity, equality and social justice.

Cykl „Re-thinking Solidarity” jest próbą refleksji nad tym kluczowym z perspektywy społecznej pojęciem w 40 lat po powstaniu polskiej „Solidarności” – a więc pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku sowieckim, ruchu, który odegrał ogromną rolę w upadku komunizmu i pokojowym przejściu do demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gromadząc wybitnych myślicieli pragniemy, aby cykl debat „Re-thinking Solidarity” przyczynił się do ponownego przemyślenia, czym w dzisiejszej dobie jest i powinna być solidarność. W świetle dokonujących się zmian, rosnących nierówności, bezrobocia, fal migracji, geopolitycznych napięć oraz społecznych i ekonomicznych konsekwencji pandemii COVID-19 pytanie o solidarność staje się szczególnie istotne.

Powyższy cykl rozpoczynamy od seminarium poświęconego relacjom między solidarnością a religią, które wiąże się również z 40. rocznicą podpisania encykliki Dives in Misericordia. W dokumencie, którego społecznym kontekstem był niewątpliwie powstający ruch Solidarności, Jan Paweł II poczynił szereg niezwykle ciekawych uwag, które stworzyły teologiczny i filozoficzny fundament dla rozumienia zjawiska i imperatywu solidarności. Jesteśmy przekonani, że mogą one stanowić niezwykle ciekawy punkt wyjścia dla współczesnej refleksji nad najgłębszymi źródłami i sensem międzyludzkiej solidarności.

Więcej na temat poszczególnych debat pod linkiem: http://democracyandpeace.org/solidarity/

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama