107,6 FM

Były komandos prymasem Galii

Papież Franciszek mianował arcybiskupem-metropolitą Lyonu dotychczasowego biskupa Ajaccio, Oliviera de Germay – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Od 1079 roku biskupi Lyonu noszą tytuł prymasa Galii.

Arcybiskup -nominat Olivier de Germay de Cirfontaine urodził się 18 września 1960 r. w Tours, jako syn generała dywizji Christiana de Germay. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej wstąpił do Liceum Wojskowego w La Flèche, a następnie do Specjalnej Szkoły Wojskowej w Saint-Cyr-Coëtquidan, kończąc kursy z dyplomem inżyniera i stopniem kapitana wojsk spadochronowych. W 1991 roku wstąpił do seminarium duchownego i uczestniczył w kursie przygotowawczym oraz w pierwszym cyklu w Seminarium Duchownym w Paray-le-Monial; w drugim cyklu w Seminarium Uniwersyteckim Piusa XI oraz w Instytucie Katolickim w Tuluzie. Następnie został wysłany do Seminarium Francuskiego w Rzymie. Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii moralnej w Instytucie Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1998 r. w Tuluzie, i został włączony do duchowieństwa tej archidiecezji. Pracował w duszpasterstwie parafialnym a także jako duszpasterz skautów. W latach 2004-2012 był wikariuszem biskupim dla peryferii Tuluzy. Wykładał teologię sakramentalną i teologię rodziny w Instytucie Katolickim w Tuluzie (2008-2012); był asystentem Diecezjalnej Służby Duszpasterstwa Rodziny (2010-2012).

22 lutego 2012 r. Benedykt XVI mianował go biskupem Ajaccio – stolicy Korsyki, a 14 kwietnia 2012 r. ks. de Germay przyjął sakrę biskupią. W ramach Konferencji Episkopatu Francji jest członkiem Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Wiernych Świeckich.

W styczniu 2013 roku brał udział w manifestacji przeciwko legalizacji tzw. „małżeństw homoseksualnych”, w 2017 zainicjował budowę na terenie swej diecezji kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II, a w 2018 wraz z innymi biskupami sprzeciwił się liberalizacji ustawy dopuszczającej eutanazję.

Ingres nowego prymasa Galii odbędzie się 20 grudnia – podała Konferencja Episkopatu Francji. Jego zawołaniem biskupim są słowa z Listu św. Pawła do Galatów: "Chrystus umiłował Kościół" (Ga 5,25).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama