107,6 FM

Katowice. Po tym jak cała Polska stała się strefą czerwoną nowe wytyczne i zalecenia wydał dla diecezjan Metropolita Katowicki

Dyspensa od Mszy św., apel o wznowienie transmisji Mszy św. w Internecie oraz przestrzeganie liczby osób mogących uczestniczyć we Mszy św. w danym kościele. M.in. takie zalecenia zawiera zarządzenie abp. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.

Pełna treść zarządzenia Metropolity Katowickiego:

Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.

 

 1. Do obowiązku proboszcza / administratora parafii należy podanie
  do publicznej wiadomości liczby osób mogących uczestniczyć we Mszy św.
  i w nabożeństwach (1 os./7 m2). Ze względów praktycznych zaleca się oznaczenie miejsc w kościele z zachowaniem koniecznego dystansu.

 

 1. W aktualnej sytuacji zalecane jest wznowienie transmisji w Internecie Mszy św. niedzielnych odprawianych w kościele parafialnym, a także nabożeństw różańcowych.

Nadal usilnie polecam zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. Szczególną uwagę zwracam ponadto na udzielanie Komunii św. na rękę,
do czego należy wiernych usilnie zachęcać w oparciu o tradycję i naukę Kościoła, przypomniane w dokumencie Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP z dnia 3 października 2020 r.

Mając na uwadze powagę sytuacji, zobowiązuję celebransów do dezynfekcji rąk przed i po komunikowaniu, jak również do zakładania podczas tej posługi maseczek. Koncelebransów obowiązują one w czasie całej Mszy św.

 

 1. Ze względu na zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób należy zawiesić na czas nieokreślony spotkania formacyjne
  i katechetyczne w parafii.

 

 1. Należy też zawiesić spotkania formacyjne organizowane w gronie kapłanów oraz ograniczyć indywidualne spotkania księży, aby nie dopuścić do sytuacji braku duszpasterzy do codziennej posługi duszpasterskiej
  i katechizacji.

 

 1. Dopuszcza się możliwość odwiedzin chorych w parafii. Należy jednak wizyty rozłożyć tak, by w danym dniu odwiedzić jednego lub dwóch chorych. W czasie sprawowania sakramentów należy zachować wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 

 1. Od 1 listopada br. udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone,
  podobnie wizytacje kanoniczne jak i wszelkie inne formy, nawet wcześniej ustalone, posługi pasterskiej arcybiskupa i biskupów pomocniczych.

 

 1. Ponieważ wzrasta liczba księży chorych na COVID-19, proszę ich proboszczów/współpracowników o przekazywanie do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa KM informacji nie tylko o zakażeniu, ale także o aktualnym stanie zdrowia księży, ewentualnej hospitalizacji, potrzebach itd.

 

 1. Informuję, że Radio eM (radio archidiecezji katowickiej) wznawia codzienną transmisję Mszy św. wieczornej z katedry Chrystusa Króla
  o godz. 18.00. Niezmieniona pozostaje transmisja Mszy św. niedzielnej (godz.12.00).

 

 1. Wobec zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych informuję, że zgodnie z dekretem wydanym
  na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można zyskiwać nie przez pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc.

 

 1. Nawiązując do Okólnika Duszpasterskiego 23/2020 podkreślam apel
  o włączenie się parafii w działania charytatywne wobec osób w starszym wieku i chorych. Tam gdzie to możliwe, posługę parafialnych zespołów charytatywnych niech wzmocni pomoc stałych diakonów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i wolontariuszy.

Zachęcam Parafie, aby włączyły się w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

 

Korzystając z okazji składam wszystkim – duchownym i wiernym świeckim - szczere podziękowanie za modlitewne wsparcie w minionym okresie zakażenia koronawirusem. Bóg zapłać Służbie Zdrowia za pomoc i wsparcie. Wszyscy –niezależnie czy chorzy czy zdrowi – twórzmy solidarną wspólnotę zmagającą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia; niech nas wszystkich ochroni tarcza modlitwy różańcowej i wsparcie Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 24 października 2020 r.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama