107,6 FM

Katowice. Dziewięciu alumnów WŚSD przystąpiło do "admissio"

W Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach dziś [14.11.2020] dziewięciu alumnów trzeciego roku przystąpiło do "admissio". To kolejny etap formacji do sakramentu kapłaństwa. Mszy św. z przyjęciem obrzędu przewodniczył abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki.

Metropolita katowicki w homilii nawiązał do czytań z liturgii. Ewangelia mówiła o modlitwie. - W wypowiedzianych przez Jezusa przypowieściach zostały nam przybliżone dwa przymioty modlitwy: wytrwałość i ufność - wskazywał arcybiskup. Mówił, że nasz Zbawiciel łączy te przymioty modlitwy z wiarą.

Zachęcał alumnów, by byli ludźmi modlitwy, która jest manifestacją wiary i jej umocnieniem. - Winniście być mężami modlitwy osobistej i oficjalnej modlitwy Kościoła – modlitwy brewiarzowej - podkreślał. Przypomniał, że Kościół poleca duchownym odprawianie Liturgii Godzin, ponieważ modlitwa Chrystusowa ma trwać nieprzerwanie w Kościele.

Zwracając się do kandydatów do przyjęcia obrzędu "admissio" mówił o tym, że podczas niedalekich święceń diakonatu zostanie im powierzona modlitwa (Liturgia godzin). - Właśnie w jej rytmie winniście duszpasterzować i apostołować, korzystając z bogactwa treści psalmów. W niej doświadczamy bogactwa objawienia i mowy Boga do człowieka oraz wielości modlitewnych słów człowieka, kierowanych do Boga - zaznaczał abp Skworc.

W homilii zwrócił też uwagę na psalm responsoryjny - Psalm 112, który - jak stwierdził - może być bardzo pomocny w całym procesie formacji kleryckiej. Psalm ten nie zawiera bezpośredniej modlitwy, zwrócenia się do Boga, ale wyznanie dobrostanu, pomyślności człowieka, który oparł swe życie na Bogu.

Błogosławiony człowiek, który się boi Pana - czytamy w psalmie. - To przykład człowieka, który harmonijnie łączy światło wiary z mądrością codziennego życia, i znajduje w tym szczęście. Podane przez psalmistę przykłady pomyślności są znakiem Bożego błogosławieństwa i nagrody dla bogobojnego: stabilność życia, spokój w sytuacji zagrożenia - wyjaśniał hierarcha. - Modląc się psalmami, stawajcie się sprawiedliwymi mężami modlitwy - dodawał.

Przypomniał alumnom, że "admissio" – to krok w kierunku kapłaństwa służebnego, a ich powinnością będzie udzielanie ubogim pomocy: modlitwą i pracą. - Niech dzięki waszej modlitwie i posłudze, przychodzący Syn Człowieczy znajduje ludzi postępujących w duchu wiary, bliźnim pomagających - życzył metropolita katowicki.

Sam obrzęd "admissio" ma miejsce po homilii i polega na włączeniu alumnów do grona kandydatów do święceń poprzez dialog z przełożonym seminaryjnym oraz modlitwę. W czasie dialogu przełożeni potwierdzają pewność właściwego przygotowania kandydatów do święceń.

Do obrzędu "admissio" przystąpiło dzisiaj [14.11.2020] dziewięciu alumnów trzeciego roku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Przez to zostali włączeni do grona kandydatów na diakonów i kapłanów. Obecnie w katowickim seminarium do stanu duchownego przygotowuje się około 60 kleryków.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama