107,6 FM

Maląg: W tym roku przeznaczyliśmy ponad 17 mln zł na wsparcie bezdomnych

Pandemia to czas trudny dla wszystkich, jednak na niektórych odbija się szczególnie dotkliwie. To m.in. osoby zmagające się z kryzysem bezdomności - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym roku na wsparcie tych osób przeznaczyliśmy łącznie ponad 17 mln zł - dodała.

Przypomniała również, że pod koniec września uruchomiony został m.in. dodatkowy konkurs w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym".

Maląg podkreśliła w rozmowie z PAP, że "walka z pandemią koronawirusa to szereg działań na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach. Trudności nie omijają nikogo - również tych, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem osób zmagających się z kryzysem bezdomności".

Dlatego - mówiła - "w 2020 r. na realizację programu <<Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym>> przeznaczono dotychczas 7 mln zł - 5,5 mln zł dla 35 podmiotów w pierwszym konkursie i 1,5 mln zł dla 12 podmiotów w drugim - dodatkowym - konkursie, ogłoszonych w czerwcu br.".

Jak wytłumaczyła, są to "środki zarówno na zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych, działania aktywizujące, wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, jak też inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym".

"Mając na uwadze konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym w czasie pandemii, a także świadomość szczególnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje dzisiaj system wsparcia osób bezdomnych, zdecydowaliśmy o ogłoszeniu pod koniec września dodatkowego konkursu w ramach programu związanego z pokonaniem bezdomności" - podkreśliła szefowa MRiPS. Dodała, że do wzięcia było 5 mln zł, a dofinansowanie otrzymają kolejne 32 podmioty na kwotę przeszło 3 mln zł - dokładnie 3 065 678,59 zł.

Wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością udzielone zostało na realizację dwóch modułów: pierwszy to profilaktyka z celem zapobiegania bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych (379 006 zł) oraz drugi: aktywizacja z celem prowadzenia działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych (2 686 672,59 zł).

Ponadto, do programu związanego z pokonywaniem bezdomności dochodzi m.in. projekt "Akademia streetworkingu" realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii objęte zostało ponad 4,2 tys. osób w kryzysie bezdomności. Środki przeznaczone na ten cel to 5,45 mln zł.

Formy wsparcia w projekcie to m.in. monitorowanie miejsc niemieszkalnych, ogrzewalnie i izolatorium nisko-progowe, wydawanie posiłków i środków ochrony osobistej, a także prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa. Od połowy czerwca do końca września br. streetworkerzy w całej Polsce wydali m.in. ponad 20 tys. maseczek osobom bezdomnym. Pozostałe maseczki są wydawane w okresie jesiennym.

Maląg zaapelowała również do wojewodów, w związku z trudną sytuacją epidemiczną, o podjęcie szczególnych starań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Przygotowano także szczegółowe wytyczne dla prowadzących placówki wsparcia.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy