107,6 FM

List pasterski Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Adwentu 2020 r.

Zaproszenie do budowania eucharystycznej wspólnoty - tak zatytułowany jest List pasterski Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Adwentu 2020 r. List ten będzie odczytywany we wszystkich kościołach archidiecezji w najbliższą niedzielę 29 listopada.

Metropolita katowicki w liście przypomina, że Adwentem rozpoczynamy w Kościele przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. To także początek nowego roku liturgicznego. - To Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, zarówno naszego życia, jak i całej historii - pisze arcybiskup podkreślając, że szczególnym fundamentem naszego chrześcijańskiego życia jest liturgia eucharystyczna.

Na wartość i bogactwo liturgii wskazuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce pod hasłem: "Eucharystia daje życie". Hierarcha wskazuje, że w I. Niedzielę Adwentu rozpoczynamy realizację drugiego etapu tego programu, który zwraca uwagę na wewnętrzny związek pomiędzy wiarą a celebracją Mszy św. - Relacja ta wyraża się szczególnie w teologicznej i liturgicznej wartości piękna - pisze metropolita cytując słowa papieża Benedykta XVI.

Hierarcha zauważa, że trwająca pandemia może nam się kojarzyć z nieogarniętym mrokiem. - W takich chwilach szukajmy Bożego światła i nadziei w pięknie eucharystycznej liturgii oraz w trosce o jej głębokie przeżywanie - zachęca abp Skworc.

Podkreśla, że "Eucharystia jest najwyższym wyrazem chwały Boga i stanowi otwarcie się nieba ku ziemi". - Nawet jeśli w aktualnej sytuacji epidemiologicznego zagrożenia nie możemy regularnie uczestniczyć we Mszy św. i karmić się Ciałem i Krwią Chrystusa, to pamiętajmy, że Duch Święty nadal buduje, ożywia i uświęca Kościół - wskazuje.

Metropolita katowicki, pomimo trudności obecnego czasu, zaprasza diecezjan do budowania eucharystycznej wspólnoty i wyrażania wdzięczności Bogu za dar Eucharystii - wielkiej tajemnicy wiary. Zauważa, że wielu diecezjan tęskni za wspólnotowym i rodzinnym przeżywaniem Mszy św. w parafialnych wieczernikach.

Za papieżem Franciszkiem ukazuje nowe znaczenie czasu i przestrzeni odnosząc się do naszych domów i mieszkań: one "gwarantują nam już nie tylko schronienie i poczucie bezpieczeństwa, ale zastępują w chwili obecnej sakralną przestrzeń naszych świątyń i wyznaczają nową jakość modlitwy indywidualnej i rodzinnej."

Arcybiskup w liście przypomina, że czas podarowany Bogu, Kościołowi i na rzecz własnego zbawienia nie jest czasem zmarnowanym. - Niech zatem udział we Mszy św. niedzielnej za pośrednictwem mediów będzie poprzedzony decyzją całej rodziny, aby autentyczna i szczera modlitwa scalała wspólnoty domowego Kościoła - zachęca hierarcha wskazując, że udział w liturgii jest wyrazem postawy oczekiwania i czuwania.

Metropolita katowicki wskazuje, że właściwemu przeżywaniu Eucharystii powinno towarzyszyć odpowiednie przygotowanie i rozeznanie własnej sytuacji przed Bogiem, także w ramach sakramentu pokuty. - W sytuacji domowego przeżywania liturgii eucharystycznej dołóżmy starań, aby wyeliminować w tym czasie wszystko to, co mogłoby zakłócić naszą modlitwę. Przyjmijmy przewidzianą w liturgii postawę - apeluje dodając, że nie wypada łączyć uczestniczenia we Mszy św. z innymi domowymi zajęciami, z wyjątkiem opieki nad dzieckiem czy osobą chorą.

Abp Skworc pisze, że Eucharystia wymaga skupienia i ciszy, dlatego powinniśmy podczas modlitwy odłożyć na bok mobilne urządzenia. Zachęca do rozważania słowa Bożego w skupieniu i przyjmowania owoców ofiary Chrystusa. - Niech uczestnictwo w Eucharystii owocuje życiem Eucharystią - wzywa hierarcha. Pisze o przemianie we wzajemnych relacjach, w naszej codzienności, środowiskach życia i pracy, co ma być owocem Mszy św.

- W ślad za przeistoczeniem chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego Krew, także my, przemienieni i uświęceni, stajemy się żywą cząstką Kościoła, który ewangelizuje, przebacza, wprowadza pokój, jednoczy, troszczy się o najbardziej potrzebujących i nikogo nie wyklucza - wskazuje arcybiskup zachęcając do rozwijania eucharystycznej duchowości i pobożności.

- Bądźcie pośród najbliższych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych z pracy apostołami Eucharystii – Wieczerzy Pańskiej! Wchodząc zaś w wirtualny świat Internetu i mediów społecznościowych, zapraszajcie na królewską ucztę wszystkich, których tam spotkacie, złych i dobrych - wzywa.

Zachęca rodziców, by pomogli dzieciom zaangażować się w Eucharystię. Duchownych zaś i  świeckich prosi o różnego rodzaju znaki bezpośredniej łączności z osobami uczestniczącymi tylko w transmisjach  przez m. in. wzajemne wsparcie modlitewne, sąsiedzką pomoc, regularne rozmowy telefoniczne, czy dostarczanie katolickiej prasy.

Zauważa, że doświadczenie pandemii sprzyja podjęciu głębszej refleksji na temat świata wartości i zachęca do takiej refleksji duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

- Gromadząc się na świętej wieczerzy, wołajmy o to przyjście Pana: Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu! - kończy metropolita katowicki.

List pasterski Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Adwentu 2020 będzie odczytywany we wszystkich kościołach archidiecezji w najbliższą niedzielę 29 listopada.

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama