107,6 FM

Kościół katowicki w liczbach. Ile osób chodzi do kościoła?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał najnowsze dane dotyczące religijności Polaków. Zebrane w tabelkach liczby i procenty dotyczą roku 2019, a więc czasu sprzed pandemii koronawirusa.

W archidiecezji katowickiej działa 322 parafii w tym 13 prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży wynosi 1049, z czego 736 posługuje duszpastersko w parafiach. Pod względem liczby inkardynowanych kapłanów archidiecezja katowicka plasuje się na trzecim miejscu po diecezji tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej.

W archidiecezji katowickiej w 2019 roku udzielono 18420 chrztów, co stanowi podobny wynik w stosunku do roku wcześniejszego. Z kolei w porównaniu do 2018 zmalała liczba osób, które przyjęły sakrament bierzmowania (o 500 osób mniej). Co do zawieranych małżeństw tutaj także odnotowano spadek - było ich o 110 mniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik dominicantes (odsetek katolików uczęszczających w niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych), w Kościele katowickim wyniósł on 35,5 proc i jest zbliżony do średniej krajowej wynoszącej 36,9 proc, która odnotowuje tendencję spadkową. Dla porównania na przeciwległych biegunach znajduje się diecezja tarnowska (70,8 proc.) i archidiecezja szczecińsko-kamieńska (23,3 proc.)

Z kolei wskaźnik communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby wiernych) w archidiecezji katowickiej wyniósł 18,8 proc., przy średniej krajowej liczącej 16,7 proc.

Prawie 84 proc. wszystkich parafii na terenie archidiecezji katowickiej w 2019 r. publikowało treści w formie papierowej. Stawia to nas w zdecydowanej czołówce. Średnia w Polsce wynosi 31 proc.

Jeśli chodzi o treści elektroniczne, na naszym terenie publikuje je prawie 95 procent parafii (średnia krajowa 72,7). 89,2 proc. parafii posiada stronę internetową. Daje to nam pierwsze miejsce, przy średniej krajowej 62,6 proc.

W roku szkolnym 2019/2020 odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych (łącznie) w archidiecezji katowickiej wyniósł 88,5 proc. (średnia w kraju to 87,6 proc.).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama