107,6 FM

Region. Betlejemskie Światło Pokoju dla lekarzy

Do siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący do najważniejszych instytucji w regionie świąteczny symbol - Betlejemskie Światło Pokoju.

Od 30 lat na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia harcerze przekazują ten symboliczny płomień przedstawicielom instytucji podejmujących działania dla poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców kraju.

Na ręce dr. n. med. Tadeusza Urbana - prezesa ORL, dla wszystkich lekarzy, a zwłaszcza walczących z pandemią, ten światowy symbol pokoju i braterstwa oraz pomocy bliźnim wręczyli komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko oraz jej zastępca hm. Andrzej Lichota. Odbierając od harcerzy lampion z niegasnącym światłem betlejemskim, prezes Urban powiedział, że w ten właśnie symboliczny sposób świąteczny znak pokoju i nadziei na normalność zostanie przekazany blisko 17 tysiącom lekarzy.

Bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został ponad 30 lat temu w Austrii i początkowo był częścią działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych, a także miejsc gromadzenia się ludzi. W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei, miłości i solidarności ludzi.

Sam moment odpalania światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczyna lub chłopak, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Ten fenomen czyni z niego swoisty znak pokoju, symbol pojednania między narodami.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Jak co roku, zostało ono przekazane do prawie 400 miejscowości w kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama