107,6 FM

Kiedy należy stosować oznaczenie TP w pliku JPK_VAT

Październik jest pierwszym miesiącem, za który przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć JPK_VAT w nowej formie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. określa szczegółowo dane, które powinna zawierać część deklaracyjna i ewidencyjna nowego JPK_VAT.

Zgodnie z przepisami, niektóre transakcje należy szczególnie oznaczyć, wysyłając plik. Jednym z wymaganych oznaczeń jest symbol TP, który trzeba zastosować w przypadku, gdy pomiędzy nabywcą a jednostką dokonującą dostawy, istnieją powiązania. Rodzaje wzajemnych stosunków, które wymagają oznaczenia, określa art. 23m ust.1 pkt 5 ustawy o Podatku dochodowym osób fizycznych oraz ar. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o Podatku dochodowym osób prawnych. Symbolu TP nie należy jednak stosować m.in. w przypadkach, gdy powiązanie wynika ze stosunku pracy czy przysposobienia. Kwestię tę szczegółowo reguluje art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o VAT.

Art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o Podatku dochodowym osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o Podatku dochodowym osób prawnych określa podmioty powiązane, jako stosunek dwóch jednostek, w którym jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot. Za powiązanie podmiotów przyjmuje się także sytuację, gdy znaczący wpływ wywierany jest przez inny podmiot, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia osoby fizycznej, a także spółkę bez osobowości prawnej i jej wspólników. Powiązaniem, które należy ujawnić w JPK_VAT jest także podatnik i jego zagraniczny zakład oraz spółka kapitałowa i wchodzący w jej skład zakład zagraniczny.

Za wywieranie znaczącego wpływu należy uznać sytuację, pośredniego lub bezpośredniego posiadania co najmniej 25% udziału w: kapitale, prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących, zarządzających, lub udziałów, praw do udziału w zyskach, bądź majątku w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej także należy uznać za wywieranie znaczącego wpływu. Ma to miejsce najczęściej w przypadku, gdy strony są w związku małżeńskim, spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia.

Należy podkreślić także, że oznaczenie TP tzreba zastosować do każdej transakcji ujmowanej w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeśli są ku temu przesłanki. Z treści rozporządzenia dotyczącego oznaczenia TP nie wynika, że powinno być ono stosowane wyłącznie w przypadku transakcji dokumentowanych fakturą. Oznacza to, że należy je umieścić w pliku JPK_VAT także w przypadku raportów fiskalnych oraz dokumentów wewnętrznych. Nie ma przy tym znaczenia, jaka stawka podatku ma zastosowanie dla danej transakcji.

Zapraszamy do współpracy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Biuro rachunkowe Efekta działa na rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Osoby tworzące nasz zespół mają duże doświadczenie i ogromną wiedzę na temat polskiego prawa podatkowego oraz przepisów prawa pracy. Zawsze chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania naszych klientów i pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji.

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama