107,6 FM

Prof. Sinkiewicz usunięty z Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Kardiolog jest inicjatorem Bydgoskich Spotkań Bioetycznych.

„Terroryzm szeroko kreowanej tolerancji innych postaw i poglądów pokazał swoje wyraźnie oblicze” – powiedział w rozmowie z KAI i Przewodnikiem Katolickim prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz. Ceniony kardiolog został odsunięty ze składu Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, której był przewodniczącym.

Jak podkreślił prof. Sinkiewicz, formalnym pretekstem była upływająca z końcem 2020 roku kadencja i nadarzająca się możliwość niewybrania go do składu nowej komisji. – To efekt działań podjętych przez „lewackie skrzydło” Rady Okręgowej, które w dyskusjach, a także na łamach biuletynu Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Primum non Nocere”, szerzy hasła tolerancji i szacunku dla innych – dodał profesor.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Marek Bronisz podkreślił, że decyzja została podjęta po zapoznaniu się z CV kandydatów, dyskusji, a następnie jawnym głosowaniu propozycji każdego nazwiska, z uwzględnieniem ustępujących osób.

– W dyskusji nad zgłoszonymi kandydaturami Okręgowa Rada Lekarska brała pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie, w tym frekwencję na posiedzeniach, użyteczność specjalizacji lekarskiej, w odniesieniu do lekarzy, w zakresie specyfiki opiniowanych projektów badawczych. W przypadku osoby prof. Sinkiewicza, jak sądzę, negatywnie na wyniku głosowania zaciążyło jego zaangażowanie w kontrowersyjne – według opinii niektórych członków ORL – konferencje bioetyczne, których był animatorem i głównym organizatorem – powiedział dr n. med. Marek Bronisz.

Należy wspomnieć, że uprzednio ta sama rada na wniosek Kapituły w uznaniu za wybitne osiągnięcia wcześniej przyznała prof. Sinkiewiczowi najwyższe wyróżnienie Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Cerebrum Medici”.

Z informacji, które posiada od uczestników posiedzenia prof. Władysław Sinkiewicz, jedynym zarzutem kierowanym w jego stronę było zaproszenie przez niego na wspomniane konferencje organizowane wspólnie z innymi partnerami naukowymi osoby broniącej życia nienarodzonych dzieci z zespołem Downa w 2018 roku oraz wysoko cenionego i poważanego profesora UMK w tym roku.

– Podkreślam, że nie było żadnych merytorycznych i organizacyjnych zastrzeżeń co do mojej pracy w Komisji Bioetycznej. Zostałem skutecznie ukarany za niewłaściwe w ocenie członków Okręgowej Rady Lekarskiej poglądy – stwierdził prof. Sinkiewicz

Ogólnopolskie konferencje bioetyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, obejmowały m.in. tematy dotyczące śmierci mózgu, początku i końca ludzkiego życia, tożsamości płci, sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej oraz wyzwań bioetycznych XXI wieku.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz w latach 2009-2017 był kierownikiem II Katedry i Kliniki Kardiologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Jest autorem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współredaktorem ośmiu monografii w zakresie bioetyki oraz pomysłodawcą, głównym organizatorem i kierownikiem naukowym Bydgoskich Spotkań Bioetycznych, w ramach których organizowano wspomniane konferencje.

Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszającą ponad 4 tysiące członków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama