107,6 FM

CKE opublikowała pokazowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pokazowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z tzw. z przedmiotów dodatkowych. Egzaminy z tych przedmiotów pierwszy raz przeprowadzone zostaną w roku szkolnym 2021/2022.

Egzaminy ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Wiosną 2019 r. uczniowie zdawali go pierwszy raz. Jest trzydniowy: pierwszego dnia ósmoklasiści zdają egzamin z języka polskiego, drugiego - z matematyki, trzeciego - z wybranego języka obcego nowożytnego, przy czym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. Od roku szkolnego 2021/2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także egzamin z przedmiotu do wyboru. W tej grupie znalazły się: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne właśnie z tych pięciu przedmiotów opublikowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-egzamin-osmoklasisty-z-przedmiotow-dodatkowych/

CKE poinformowała także we wtorek na Twitterze, że w grudniu 2021 r. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru.

We wrześniu tego roku CKE opublikowała informatory dotyczące egzaminów z przedmiotów do wyboru. Zawierają one najważniejsze informacje na temat egzaminu (m.in. czas jego trwania), opis arkusza egzaminacyjnego (m.in. struktura budowy arkusza, liczba zadań i ich punktowanie), opis zadań, zasady oceniania oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. Do każdego przedmiotu egzaminacyjnego jest osobny informator.

W informatorach podano m.in., że egzamin ósmoklasisty z biologii potrwa 90 minut i będzie się składać z od 18 do 25 zadań, a połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte. Tyle samo czasu na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli na egzaminach z geografii, chemii i z fizyki, na nich zadań będzie od 20 do 30. Na historii do rozwiązania w ciągu 90 minut będzie od 24 do 28 zadań. Czas trwania egzaminu będzie mógł zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców.

Uczniowie będą mogli wybrać tylko jeden z pięciu przedmiotów do wyboru. Swój wybór będą musieli zadeklarować na początku nauki w VIII klasie (do 30 września). Po złożeniu deklaracji nie będą mogli zmienić zdania. Tak samo jak dotąd było z wyborem języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w terminie głównym to będzie go pisał w terminie dodatkowym. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Wraz z wydłużaniem nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat od roku szkolnego 2017/2018 zaczęto wprowadzać stopniowo nową podstawę programową nauczania, począwszy od klasy I, IV i VII. Wprowadzając reformę, zdecydowano, że egzamin z pełnej czterodniowej formule jako pierwsi zdawać będą uczniowie, którzy od IV klasy uczą się zgodnie z nową podstawą. Są to uczniowie, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w klasach VII szkoły podstawowej.

Od obecnego roku szkolnego egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany pod koniec maja. W ubiegłym roku - podobnie jak kiedyś sprawdzian dla szóstoklasistów oraz egzamin gimnazjalny - odbył się w kwietniu. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin dla ósmoklasistów zgodnie z pierwotnym harmonogramem miał być również przeprowadzony w kwietniu, jednak ze względu na epidemię przeniesiono go na czerwiec.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama