107,6 FM

Abp Wiktor Skworc: Zadaniem religii jest jednoczenie!

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dzień Judaizmu i Dzień Islamu przeżywane w Kościele katolickim są dla nas wyzwaniem do pogłębienia życia duchowego i modlitewnego. Metropolita katowicki podkreśla, że im bliżej Boga jest każdy z nas - wyznawców różnych religii, tym bliżej jesteśmy swoich braci.

Tydzień modlitwy, to też tydzień rozpoznawania wyzwań. Trzeba przykładać większą wagę do wychowania do dialogu. - Arcybiskup Wiktor Skworc zwrócił uwagę, że to zadanie dotyczy nie tylko lekcji religii, czy etyki, ale także innych obszarów wiedzy, gdzie można dostrzec wkład religii na rozwój kultury i cywilizacji.

Specyfiką dialogu międzyreligijnego naszego regionu jest też współpraca z samorządem i władzami miasta Katowice, które w religiach dostrzegają istotny potencjał troski o dobro wspólne, którym jest między innymi dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Będzie ono odzwierciedlone w  Górnośląskim Panteonie.

W Rozmowie Poranka mowa była także o ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa. Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Skworca opracowała propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach. W materiałach znajdują się propozycje treści przepowiadania, a także wskazówki dotyczące działalności charytatywnej.

- Przykłady pociągają - tak skomentował metropolita katowicki fakt zaszczepienia przeciw COVID-19 przez papieża Franciszka i papieża seniora.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..