107,6 FM

Abp Skworc: jedność Kościoła jest dziełem Ducha Świętego

W Niedzielę Słowa Bożego przypadającą w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W homilii mówił, że jedność Kościoła jest dziełem Ducha Świętego.

Przypomniał, że hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”.

– To wezwanie nie jest zachętą do bierności, do jakiejś statycznej postawy z założonymi rękami – powiedział abp Skworc. Zwrócił uwagę, że „ewangeliczne ‘trwać’ to znaczy działać mocą Bożej łaski”. – Trzeba więc trwać – działać i codziennie słyszeć wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie za Mną”, aby zachęcać słowem i postawą: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, bo to jedyna droga budowania jedności z Bogiem i bliźnimi w Duchu Świętym – spuentował.

Autentyczna droga ku jedności wiary – podkreślił abp Skworc – możliwa jest jedynie w mocy Ducha Świętego, bo to „On jest Duchem jedności w myśleniu, działaniu i modlitwie, On też budzi proroków ekumenizmu”. W tym kontekście metropolita katowicki przywołał fragment artykułu „Stan i perspektywy ekumenii” zmarłego niedawno ks. prof. Alfonsa Skowronka. Pochodzący z Piekar Śląskich ekumenista za kard. Walterem Kasperem stwierdził w nim, że „ekumenia jest przygodą Ducha Świętego” i że „jedności Kościoła nie można ‘robić’ ani organizować, bo jest ona darem Ducha Bożego”.

Metropolita katowicki zaznaczył, że „ekumenizm jest szukaniem, dążeniem do jedności wiary i braterstwa siostrzanych Kościołów” (…), „jest częścią objawienia i należy do charakterystycznych cech Kościoła”. – Droga ku jedności jest wspólnym zmaganiem i szukaniem tego, co Jezus Chrystus objawił; tego, czego On chce, abyśmy wierzyli i doszli do zbawienia, czyli do Niego samego – powiedział hierarcha.

To pragnienie Chrystusa wyrażone w modlitwie arcykapłańskiej: „nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” – zdaniem metropolity katowickiego – „możemy uznać za akt założycielski ekumenizmu”.

W homilii abp Skworc dwukrotnie przywołał nauczanie Soboru Watykańskiego II zawarte w dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio: „brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Jednocześnie przypomniał o znaczeniu chrztu, na mocy którego wszyscy chrześcijanie stają się dziećmi Bożymi i mają wspólnego Ojca. Potwierdza to raz jeszcze cytowany w homilii dokument soborowy, gdy mówi o niekatolickich ochrzczonych: „pomimo to usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu”.

Wobec porażających i pogłębiających się podziałów w ludzkiej rodzinie, w naszym społeczeństwie, w rodzinach, a nawet w Kościele metropolita katowicki zaapelował o czytelne świadectwo jedności, bo „tylko chrześcijanie zjednoczeni mogą być światłem, punktem odniesienia, miastem położonym na górze (por. Mt 5,14), punktem orientacyjnym dla ludzkiej rodziny”.

W związku z trwającym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan w niedzielę 24 stycznia o godz. 17 w ewangelickim kościele Zmartwychwstania w Katowicach odprawione zostanie centralne nabożeństwo ekumeniczne – modlitwa reprezentantów Kościołów o łaskę jedności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama