107,6 FM

Arch. katowicka: Studium Katolickiej Nauki Społecznej zostanie reaktywowane

Studium Katolickiej Nauki Społecznej, działające w archidiecezji katowickiej, zostanie reaktywowane. Cykl wykładów proponuje Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Zajęcia rozpoczną się 16 lutego br.

Na potrzebę ponownego uruchomienia Studium Katolickiej Nauki Społecznej zwrócił uwagę II Synod Archidiecezji Katowickiej. W rozdziale „Służba (diakonia) Kościoła katowickiego” zarządza „powołanie (reaktywowanie) archidiecezjalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej jako oferty naukowo-formacyjnej skierowanej do kręgów: samorządu, biznesu, edukacji, protagonistów życia publicznego i innych”. Ale nie tylko do nich adresowana jest oferta Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej. Do udziału w wykładach zaproszenia są wszyscy, zwłaszcza wierni świeccy.

Na studium składa się 10 tematycznych spotkań związanych ze współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi. Wszystkie zostaną omówione w świetle Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła. Wprowadzenie do zagadnień szczegółowych stanowią wykłady poświęcone zaangażowaniu chrześcijan w życie społeczne, chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa oraz zasadom i wartościom społecznym, niezbędnym w budowaniu ładu społecznego.

W ramach zajęć zostaną omówione współczesne wyzwania i dylematy moralne, m.in.: ideologie i utopie czasów ponowoczesnych, świat wirtualny i sztuczna inteligencja, czy dyskryminacja i wykluczenie.

W programie studium znalazł się blok poświęcony przemianom społeczno-politycznym w Polsce, przede wszystkim w kontekście właściwego rozumienia pojęć wolności i prawdy. Tematyka ta odsyła niejako do właściwego zrozumienia roli Kościoła w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w newralgicznym punkcie jego związków z polityką.

Na pytanie jak w świetle Katolickiej Nauki Społecznej należy rozumieć demokrację jako porządek społeczno-polityczny odpowiedź przyniesie wykład „Chrześcijanin wobec polityki”.

Społeczeństwo, którego strukturę i funkcjonowanie, zgodnie z posiadanym mandatem, bada i ocenia Kościół Katolicki, jest miejscem umacniania więzi społecznych, wychowywania i kształtowania cnót obywatelskich. Szczególnym, bo pierwszym i najważniejszym miejscem kształtowania człowieka jest rodzina. Dlatego studium przypomni chrześcijańską wizję rodziny – najmniejszej komórki społecznej. Jednocześnie wskaże na współczesne formy życia paramałżeńskiego i pararodzinnego. W tym kontekście pojawią się też zagadnienia związane z edukacją, kulturą i wiarą.

Postulowane przez Kościół wartości odnoszą się do wszystkich sfer życia człowieka, w tym do sfery pracy i ekonomii. W tej przestrzeni życia społecznego nieustanny bój toczy się o przestrzeganie zasady prymatu człowieka nad ekonomią, godności pracy i poszanowanie praw pracowniczych. O tym, dlaczego gospodarka nie powinna zgubić wymiaru moralnego i że konsumpcjonizm nie jest najlepszym stylem życia człowieka słuchacze studium dowiedzą się na jednym ze spotkań.

W ramach studium zostanie podjęty nośny temat ekologii – zarówno rys historyczny myśli ekologicznej jak i analiza encykliki papieskiej „Laudato sì”.

Ostatni wykład poświęcony będzie katolicyzmowi społecznemu na Górnym Śląsku – tak w wymiarze historycznym jak i współczesnym.

Studium Katolickiej Nauki Społecznej to propozycja dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jaką misję w przestrzeni publicznej mają do spełnienia świeccy katolicy.  I co zrobić, by rzeczywiście być „światłem świata i solą ziemi”.

Wykładowcami w Studium Katolickiej Nauki Społecznej będą pracownicy naukowi m. in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Spotkania odbywać się będą w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas); w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Studium KNS”.

 

Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła – program szczegółowy:

 

  • 16.02 – Zaangażowanie Chrześcijan w życie społeczne jako obowiązek moralny
  • 02.03 – Kryteria chrześcijańskiej oceny rzeczywistości społecznej
  • 16.03 – Nasze czasy i ich dylematy moralne
  • 30.03 – Wolność i prawda a przemiany w Polsce
  • 13.04 – Rodzina – edukacja – kultura
  • 27.04 – Chrześcijanin wobec polityki – ład społeczny i moralny a demokracja
  • 11.05 – Praca – wolny rynek – konsumpcjonizm – etyka biznesu
  • 25.05 – Wykluczenie jako problem społeczno-moralny
  • 01.06 – Ekologia wyzwaniem dla kościoła
  • 15.06 – Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku - historia i perspektywy
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama