107,6 FM

Przepis na bajkowe zakończenie

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łk 6,36

Łk 6, 36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łk 6,36

Ewangelia z komentarzem. Przepis na bajkowe zakończenie
Gość Niedzielny

Można odnieść wrażenie, że dzisiejsza Ewangelia daje nam przepis na bajkowe zakończenie: „I żyli długo i szczęśliwie”. My nie będziemy sądzić i potępiać innych, to oni nie będą sądzić i potępiać nas. Będziemy dawać, to i dla nas ludzie będą hojni, a wszystkim będzie żyło się dobrze. Ale przecież historia Jezusa pokazuje, że to tak nie działa. On, który odpuszczał grzechy, zostaje osądzony jako bluźnierca, rozmnożył chleb dla tłumów, a sam wołał na krzyżu: „Pragnę”. Może zatem ta złota rada odnosi się do relacji z Bogiem jak wymiana handlowa – my coś Bogu, Bóg nam. A może ta Ewangelia to klucz do naszego serca – skłonnego do osądów, pełnego egoizmu – który pomaga je otworzyć, by stało się wolne, zdolne widzieć bliźnich z innej, Bożej perspektywy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..