107,6 FM

Biskupi apelują o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy

Nie można się godzić na dyktat organizacji i korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych - napisali polscy biskupi w "Apelu o poszanowaniu niedzieli jako dnia wolnego od pracy".

W związku z przypadającą 7 marca 1700. rocznicą wydania przez cesarza Konstantyna I Wielkiego dekretu ustanawiającego niedzielę dniem odpoczynku biskupi wystosowali "Apel o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy". Pod dokumentem podpisali się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc.

Wspominając ustanowienie "przez władzę cywilną świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu" - czytamy w dokumencie.

"Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka" - napisali biskupi w apelu.

Przytaczając treść "Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli" z 20 stycznia 2015 r., zaapelowali do władz państwowych, pracodawców, pracowników, ludzi dobrej woli i parlamentarzystów o ochronę niedzieli, jako dnia Pańskiego.

"Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania" - napisali biskupi.

Podkreślili, że "nie można się godzić na dyktat organizacji i korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości".

Zaprosili wszystkich "do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy".

"Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej" - napisali.

Cesarza Konstantyn I Wielki 7 marca 321 roku - zarządził, aby Dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy.

"Zgodnie z tym prawem sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło mieli odpoczywać w godnym wielkiej czci Dniu Słońca, który chrześcijanie - wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary - świętowali, jako pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania Chrystusa" - wskazano w apelu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama