107,6 FM

Na czym polega sąd?

"A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki " - czytamy w Ewangelii wg św. Jana.

W programie między innymi o wyobrażeniach sądu znanych z dzieł malarskich i o naszym osobistym przygotowaniu do sądu.

Fragment Księgi Kronik wyjaśnia dr hab. siostra Joanna Nowińska. Jak zgodzić się z poleceniami Boga, które wydają nam się nielogiczne, dziwne, nie pasują do schematu? Bóg oczekuje od Izraelitów, by poddali się  Nabuchodonozorowi. Co wynikło z nieposłuszeństwa?

"Łaską jesteście zbawieni" - pisze święty Paweł. Z siostrą Joanną Nowińską rozmawiamy o zasługiwaniu na zbawienie, docenienie, akceptację, a także o pełnieniu dobrych uczynków.

Nocna rozmowa Nikodema z Jezusem jest tematem rozmowy z dr Marią Miduch. O tym dlaczego nauczyciel Izraela musiał wyjść z roli i  pod osłoną nocy udać się do Jezusa?

Ks. Leszek Makówka wyjaśnia dlaczego Żydzi złamali zakaz tworzenia podobizn istot żyjących i zrobili miedzianego węża. Rozmawiamy też o obrazach Sądu Ostatecznego przywołanych przez Ewangelię. Konfrontujemy opis św. Mateusza i św. Jana ze znanymi dziełami sztuki.

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Słowo daję  

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.

Programy