107,6 FM

Zwiastunki nadziei

O roli kobiet w Kościele, mocy Bożego słowa i odrzuceniu Boga przez współczesną kulturę opowiada s. prof. Núria Calduch-Benages, pierwsza w historii sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej.

Powróćmy do zmartwychwstania. Jeśli słowo zmartwychwstałego Pana w nas żyje, sam Chrystus żyje pośrodku nas. Jeśli nie czytam, nie rozważam Biblii, moje duchowe życie obumiera…

Zgadza się, jak mawiał św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Powiedziała kiedyś Siostra, że ponieważ pierwszymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa były kobiety, na poranek zmartwychwstania należy patrzeć ich oczami. Ma to jakieś znaczenie dla naszej wiary?

Ogromne, bo te kobiety z kart Ewangelii są zwiastunkami nadziei. Dzięki doświadczeniu zmartwychwstałego Pana odsłaniają przed nami i przed całym Kościołem zupełnie nowy, szerszy horyzont.

Jaki obraz kobiety znajdujemy w Piśmie Świętym? W Biblii spotykamy królowe i niewolnice; córki i żony; prorokinie i wojowniczki. Która kobieca postać biblijna, poza Maryją, jest dla Siostry najważniejsza?

Wydaje mi się, że nie należy tu mówić o hierarchii. One wszystkie zostały wybrane przez Boga, aby wypełnić określoną misję. Osobiście czuję jakąś bliskość z kobietą określaną jako Mądrość. To niezwykła postać, która wymyka się wszelkim schematom i opisom. Jest jakby pośredniczką pomiędzy Bogiem i ludzkością.

Jest jakaś różnica między biblistkami i biblistami w sposobie czytania i egzegezie Pisma Świętego?

Zamiast o różnicach wolę mówić o różnych perspektywach. Na przykład wkład biblistek – egzegetek w ostatnich 30 latach przyczynił się do wzrostu zainteresowania naukowców (biblistów) kobietami w Biblii i tym, co związane jest z kobiecością. Dowodem na to są coraz liczniejsze publikacje na ten temat.

Papież Franciszek w przemówieniu do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury w 2015 r. mówił, że Kościół jest kobietą (w języku włoskim „Kościół” – la Chiesa – jest rodzaju żeńskiego) i że kobiety są pełnoprawnymi członkiniami różnych dziedzin życia społecznego i kościelnego…

Całkowicie się z tym zgadzam. Kobiety są ważną cząstką Kościoła i jako takie mają ważną misję do spełnienia.

Widać to po ostatnich nominacjach papieskich. Coraz więcej kobiet powoływanych jest do pracy w dykasteriach watykańskich. Siostra jest pierwszą w historii Kościoła kobietą na stanowisku sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej. Wcześniej, razem z dwiema innymi biblistkami, byłyście członkiniami tejże komisji. Jak bardzo praca komisji teraz się zmieni?

W 2014 roku po raz pierwszy w historii trzy kobiety dołączyły do zespołu Papieskiej Komisji Biblijnej. Teraz jest ich pięć, z czego jedna została sekretarzem. Nie wiem, czy tak nagle coś się zmieni. Jedno jest pewne – będę się starać wypełniać powierzone mi zadanie najlepiej, jak potrafię.

Ostatni dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (z 2019 r.) nosi tytuł „Kim jest człowiek. Zarys antropologii biblijnej”. Wiadomo już, o czym będzie kolejny?

Temat nie jest jeszcze znany. Musimy trochę poczekać. Dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej adresowane są przede wszystkim do profesorów i studentów wydziałów teologicznych oraz instytutów nauk religijnych, do katechetów i nauczycieli religii, animatorów oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka biblijna. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie.•

Siostra prof. Núria Calduch-Benages

pochodzi z Barcelony. Należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Nazaretu. wykłada Stary Testament na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Współpracuje też z Papieskim Instytutem Biblijnym. w 2016 r. papież Franciszek powołał ją na członka Komisji Studyjnej ds. Diakonatu Kobiet (2016–2019). Jest pierwszą w historii Kościoła kobietą na stanowisku sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama