107,6 FM

Katecheci z Europy: pandemia pokazała wielką potrzebę lekcji religii prowadzonych oline

Pandemia koronawirusa pokazała wielką potrzebę lekcji religii prowadzonych online – mówili zgodnie katecheci z różnych krajów Europy. Spotkali się oni na konferencji w Internecie w ramach Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES). W konferencji wzięło udział ok. 40 osób z 7 krajów świata.

Tematem konferencji było „Nauczanie religii w szkołach wobec pandemii koronawirusa COVID-19”. Jak zauważa ks. dr hab. Roman Buchta, Prezydent EuFRES, pandemia koronawirusa pokazała wielką potrzebę lekcji religii prowadzonych online.

– Jak podkreślali nasi przyjaciele z Hiszpanii, lekcje te były rodzajem wsparcia psychicznego i duchowego nie tylko dla dzieci szkolnych, ale i dla całych rodzin. Rodzicie, szczególnie tych najmłodszych dzieci, bardzo zaangażowali się w edukację religijną od momentu, kiedy nauczanie prowadzone jest zdalnie – wskazuje Prezydent EuFRES.

Co podkreślali wszyscy uczestnicy konferencji, pandemia koronawirusa dla większości nauczycieli katechezy to czas intensywnego rozwoju własnych kompetencji teleinformatycznych. Wielu katechetów dokształcało się na własną rękę, a robili to w trosce o uczniów, żeby ich nie stracić.

– Okazuje się, że lekcje religii w dobie kryzysu odgrywają bardzo ważną rolę – zauważa ks. Buchta dodając, że wnioski z badań pokazują jaką wartość niesie obecność tego przedmiotu w szkołach. ­– Ten przekaz jest zupełnie inny od tego, co słyszymy w mediach ­­– dodaje.

Z polskich doświadczeń wynika, że istnieje ogromna potrzeba stworzenia ogólnopolskiej platformy, gdzie byłyby zebrane materiały pomocnicze do nauczania religii, czyli różnego rodzaju mulimedia.  Na dzień dzisiejszy jest ich dużo, ale – niestety – są rozproszone w sieci.

W spotkaniu przeprowadzanym na platformie ZOOM wzięli udział aktualni członkowie EuFRES oraz rekomendowane przez nich osoby zainteresowane problematyką nauczania religii w szkołach. Udział był bezpłatny.

W programie były wystąpienia prelegentów oraz praca w grupach roboczych. Prelegenci z Austrii, Polski i Hiszpanii prezentowali jak nauczanie religii w czasach pandemii wygląda w wybranych krajach Europy. Ks. dr Robert Kaczmarek mówił o badaniach prowadzonych wśród nauczycieli religii woj. śląskiego, z kolei ks. mgr Sebastian Mandrysz prezentował swoją autorską platformę Holyweek, która może być wsparciem i dla duszpasterzy i dla nauczycieli religii.

Członkowie gremium pierwotnie mieli się spotkać w kwietniu w Wiedniu na XIX Forum EUFRES "Dialog kultur w Europie". Pandemia koronawirusa wydarzenie częściowo przeniosła do sieci. Forum - w pełnej formie - odbędzie się w 2022 roku (20-24 kwietnia).

Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES) jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Forum gromadzi specjalistów z różnych krajów Europy, którzy spotykają się w cyklu dwuletnim.

Celem EuFRES jest podejmowanie bieżącej refleksji nad uwarunkowaniami nauczania religii w szkołach publicznych i prywatnych w krajach Europy, diagnozowanie aktualnych problemów społeczno-kulturowych oraz wskazywanie obszarów niezbędnych badań naukowych. Inicjatywa ta, mając początek w środowisku katolickim, pozostaje otwarta na inne wyznania chrześcijańskie.

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama