107,6 FM

Krystyna Malicka odebrała medal "Benemerenti in Opere Evangelizationis" przejdź do galerii

Jest jedną z 15 osób i instytucji uhonorowanych za zaangażowanie misyjne. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu w Warszawie.

Tegoroczna gala ze względu na sytuację epidemiczną przebiegła w skromniejszej oprawie. W uroczystości uczestniczyli m. in. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i bp Jan Piotrowski, przewodniczący kapituły medalu.

Medal "Benemerenti in Opere Evangelizationis" przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną i finansową misjom oraz informację medialną.

W tej edycji wpłynęło 125 zgłoszeń. Najwięcej, bo ponad 70, w kategorii „zasługi w dziele misyjnym”, w której uhonorowana została Krystyna Malicka z parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

- Jestem wdzięczna wszystkim współpracownikom animacji misyjnej, zarówno diecezjalnej, jak i parafialnej, bo bez nich nie byłabym w stanie czegokolwiek zrobić. Ten medal jest też dla nich. Tych wszystkich świeckich, którzy przez tyle lat wspomagali misje poprzez animację w swoich środowiskach, w parafiach, poprzez modlitwę i ofiarę swoich cierpień czy ofiarę pieniężną - mówi laureatka.

Krystyna Malicka odebrała medal "Benemerenti in Opere Evangelizationis"   Krystyna Malicka i ks. Maciej Bedziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Archiwum prywatne

Krystyna Malicka została doceniona za swoje 38-letnie zaangażowanie w animację misyjną - najpierw w diecezji opolskiej, a od 1992 roku w diecezji gliwickiej. Zbiera pieniądze na pomoc diecezjalnym misjonarzom, utrzymuje z nimi kontakt, a wcześniej wysyłała również paczki. Za tę swoją działalność w czasie PRL-u była represjonowana przez SB. Organizuje spotkania misyjne, zajmowała się kształceniem animatorów misyjnych w diecezji, prowadzi koło misyjne w swojej parafii, jest autorką artykułów do czasopism katolickich: „Gościa Niedzielnego” i "Misje Dzisiaj”.

- Cieszę się, że dzięki takim wydarzeniom, jak dzisiejsza uroczystość, sprawa misji jest nagłaśniana. Medale są przyznawane w kilku kategoriach, wśród obdarowanych nimi byli misjonarze i misjonarki, świeccy, ludzie mediów, którzy poprzez swoje możliwości wspierają misje. Ważne jest, żeby każdy chrześcijanin zdawał sobie sprawę z tego, że skoro jest ochrzczony, to jest też odpowiedzialny za misje - przekonuje Krystyna Malicka.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” od 2017 roku przyznaje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Kapituła obradowała we wrześniu ub. r., ale ze względu na sytuację epidemiczną gala została przesunięta na następny rok. Oprócz trzech laureatów w każdej kategorii, w tym roku przyznane zostały trzy dodatkowe wyróżnienia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama