107,6 FM

Zapadły decyzje Stolicy Apostolskiej wobec bp. seniora Rakoczego

Archidiecezja krakowska w komunikacie wydanym 28 maja poinformowała o zakończeniu prowadzonego przez Stolicę Apostolską postępowania dotyczącego zaniedbań bp. seniora Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec małoletnich.

Jak czytamy w komunikacie, po przeprowadzonym postępowaniu Stolica Apostolska podjęła wobec bp. Rakoczego następujące decyzje: zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych; nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy; zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski  i wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

W oświadczeniu opublikowanym przez Centrum Informacyjno-Medialne Diecezji Bielsko-Żywieckiej poinformowano, że "Diecezja przyjmuje do wiadomości decyzję Stolicy Apostolskiej i zastosuje się do niej w tym, co dotyczy funkcjonowania diecezji. Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania ewentualnych wyjaśnień czy odpowiedzi dotyczących postępowania, które było prowadzone przez Stolicę Apostolską".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama