107,6 FM

Episkopat: Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania

Rozmawiajmy językiem miłości; przebaczajmy; budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania - wskazali polscy biskupi w liście pasterskim z okazji przypadającej 11 czerwca br. setnej rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Zapowiedziano w nim, że w przypadającą w Kościele 11 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zgromadzeni na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa.

W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. "Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i +aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia+" - zaznaczyli biskupi.

"W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest +cichy i pokornego serca+ pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć" - wskazali polscy biskupi.

Zaznaczyli, że ponawiając akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zrobią to w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, że "Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii".

Przyznali, że z tej wolności Polacy "nie zawsze potrafimy właściwie korzystać". "Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia" - napisali w liście pasterskim Episkopat.

Zaapelowali w liście, by, jako naród, społeczeństwo i każdy z osobna "dokonać rachunku sumienia" i "prosić Boga o łaskę nawrócenia".

"W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku - także innym czy myślącym inaczej - potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo" - wskazali polscy biskupi.

Zwrócili uwagę, że "polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada". "W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych - o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc" - zaapelowali. "Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony" - dodali.

Polscy biskupi wyznali, że są świadomi, że "grzech wykorzystywania seksualnego - jak ostrzegał papież Benedykt XVI - może skutecznie przyćmić blask Ewangelii". "W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską" - oświadczyli.

Mówiąc o skutkach pandemii zachęcili także do wrażliwości społecznej. "Kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są +sercem Kościoła+, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności" - napisali w liście biskupi.

Podkreślili, że "znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia".

"Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami" - wskazali.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca.

Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. "Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa" - zauważyli w liście polscy biskupi.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 3 czerwca 1921 r. biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze.

W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik "Sacratissimo Cordi - Polonia Restituta", który Niemcy zburzyli w październiku 1939 r. i dotąd nie został odbudowany.

28 października 1951 roku Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze - w obecności niemal miliona wiernych - odnowił akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zgodnie z decyzją Episkopatu list zostanie odczytany w niedzielę, 6 czerwca 2021 roku we wszystkich parafiach w kraju.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama