107,6 FM

Działaj teraz, skończ z pracą dzieci!

Dziś, 12 czerwca, przypada światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (ang. World Day Against Child Labour).

Został ustanowiony przez afiliowaną przy ONZ Międzynarodową Organizację Pracy, która definiuje prace dzieci jako „pracę, która pozbawia dzieci ich dzieciństwa, potencjału, godności oraz jest szkodliwa dla rozwoju fizycznego i psychicznego.”

Po raz pierwszy dzień ten obchodzono w 2002 roku.  Rok  2021 został zadeklarowany przez ONZ jako Międzynarodowy Rok Eliminacji Pracy Dzieci. Kampania przebiega pod hasłem: „Działaj teraz, skończ z pracą dzieci!”

Tegoroczny Światowy Dzień Przeciw Pracy Dzieci skupia się na działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Roku Likwidacji Pracy Dzieci 2021, w szczególnie trudnym czasie pandemii, która sprzyja narastaniu problemu.

Wg danych z 2020 r. na świecie problem ten dotyczy 218 milionów dzieci w przedziale wiekowym 5 – 17 lat. Pośród nich 152 miliony zmaga się z najgorszymi formami wykorzystywania. 73 miliony dzieci wykonuje pracę, do której zalicza się niewolnictwo.

Dzieci wykorzystywane są do handlu narkotykami, prostytucji czy uczestnictwa w konfliktach zbrojnych.

Dzieci to prawie jedna czwarta ofiar dzisiejszego niewolnictwa. W Afryce Zachodniej i Azji to one stanowią większość. Spośród dziewcząt 72 proc. jest wykorzystywanych w seksbiznesie, a 21 proc. – do pracy. W przypadku chłopców proporcje są odwrotne. Tylko w 2016 r. około miliona dzieci padło ofiarą seksualnego wyzysku. Najmłodsi zmuszani są też do żebractwa, a w rejonach konfliktów – do walk, gdzie służą jako żywe tarcze. Ponadto ludźmi handluje się w celu pozyskania organów. Nakłania się też do ich sprzedania, wykorzystując ubóstwo. Te przypadki przytacza raport ONZ z 2018 roku.

Kraje Afryki to obszar, gdzie praca dzieci jest najbardziej upowszechniona. Występuje tu największa liczba wykorzystywanych nieletnich - 72, 1 miliona dzieci pracujących. Na drugim miejscu znajdują kraje Azji i wyspy Pacyfiku. Tu problem dotyka ponad 62 milionów dzieci. W Ameryce Północnej i Południowej szacuje się, że dzieci pracujące to ok., 10,7 miliona. W Europie i Azji Środkowej to liczby rzędu 5,5 miliona.

Spośród 152 milionów pracujących dzieci 88 milionów to chłopcy, a 64 miliony to dziewczynki. Najwięcej dzieci pracuje w rolnictwie – 72%. Do obowiązków w tym zakresie zalicza się hodowle zwierząt gospodarskich, akwakulture, leśnictwo oraz rybołówstwo. W sektorze usługowym pracuje 17%, a w sektorze przemysłowym, do którego zalicza się także górnictwo – 12 %.

Strona tegorocznej kampanii: https://endchildlabour2021.org/

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama