107,6 FM

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej ujawnia swe bilanse

Zmniejszenie zysków, ale także wpływów do Kurii oraz inwestycje o wartości niemal dwóch miliardów euro, zostały przedstawione w dokumencie opisującym działalność Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA.

Dziś po raz pierwszy ujawniła swoje bilanse. W wywiadzie dla watykańskich mediów, dyrektor tej centralnej instytucji finansowej Stolicy Apostolskiej, przyznał, że, dochody co prawda się zmniejszyły, ale wynik można uznać za pozytywny, ponieważ wykazano wolę działania „jako Kościół”.

W 2020 r. zysk wyniósł niecałe 51 mln euro. Inwestycje finansowe wyniosły 1 mld 778 mln euro. Środki przeznaczone na potrzeby Kurii Rzymskiej zostały zmniejszone o połowę, z 41 do 20 milionów. Biorąc jednak pod uwagę poważne konsekwencje pandemii, jest to wynik pozytywny – uważa bp Nunzio Galantino.

Dokument obejmuje rok 2020, a jego publikacja ma być krokiem w kierunku uzyskania większego zaufania do działalności Kościoła. APSA już wcześniej przedkładała swoje budżety do zatwierdzenia organom kontrolnym, ale teraz po raz pierwszy daje wgląd w swoje finanse.  „Pod względem przejrzystości jest to zdecydowanie krok naprzód” - mówi bp Galantino.

W Motu Proprio z 28 grudnia 2020 r. Papież Franciszek przekazał fundusze i aktywa Sekretariatu Stanu do Administracji Majątków Stolicy Apostolskiej. Szef dykasterii podkreśla, że proces ten nie polega jedynie „na przekazywaniu materiałów i kompetencji”, ale jest krokiem w kierunku nowej kultury, nie tylko administracyjnej, którą musimy stopniowo przyjąć.

W raporcie szczegółowo opisano, w jaki sposób APSA pracowała w miesiącach, które naznaczone były kryzysem sanitarnym. Dostarcza również użytecznych informacji obalających błędne informacje na temat wielkości i wartości majątku Stolicy Apostolskiej. Wyjaśnia na przykład, że to właśnie dzięki wynajmowaniu prestiżowych nieruchomości w Paryżu i Londynie możliwe było przekazanie Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej zabytkowego pałacu Migliori przy Kolumnadzie, w którym mieszkają bezdomni przyjmowani przez Wspólnotę św. Idziego. 

Dokument wspomina również o zakupie nieruchomości w pobliżu Łuku Triumfalnego w Paryżu: dzięki pośrednictwu watykańskiej firmy, sprzedający przekazał część dochodów na budowę kościoła w ubogiej dzielnicy Paryża. „Nieruchomość została zakupiona 22 grudnia 2017 r., aby zwiększyć dochody Stolicy Apostolskiej i jednocześnie zapewnić środki na inwestycje w budowę kościoła na paryskim osiedlu peryferyjnym oraz na edukację młodzieży” - wyjaśnia bp Galantino. Cena nieruchomości wyniosła 13,47 mln euro, a stopa zwrotu brutto z wartości 2,87 proc.

Ogłoszony dziś raport rzuca również światło na trzy obszary, w których działa APSA. Pierwszym z nich jest zarządzanie nieruchomościami, które obejmuje 4.051 lokali we Włoszech (92% w Rzymie i prowincji). Następnie działalność związana z papierami wartościowymi: inwestycje w międzynarodowe papiery wartościowe, doradztwo, dostęp do rynków kapitałowych dla Kurii i innych organów watykańskich. 

W raporcie szeroko omówiono społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii, które miały negatywny wpływ na wyniki gospodarcze. „Nasze wysiłki są skierowane na administrację godną zaufania i wiarygodną, która jest zarówno wydajna, jak i skuteczna, dlatego też podążamy za procesami racjonalizacji, przejrzystości i profesjonalizmu, których domaga się również papież Franciszek” – powiedział bp Galantino.

Mając to na uwadze, w marcu 2020 r., w okresie największego zapotrzebowania, administracja nieruchomości Stolicy Apostolskiej postanowiła pomóc przedsiębiorcom, redukując czynsz od 30 do 50 proc. w zależności od prowadzonej działalności. „Jeśli mówimy w kategoriach czysto technicznych i mówimy o wynikach, to nasze osiągnięcia nie stawiają nas w pozytywnym świetle, ale pozostaje to dla nas pozytywnym wynikiem. W tym sensie, że istnieje wola bycia i działania jak Kościół nawet w czasie, gdy wszyscy przeżywają poważny kryzys” - podkreśla dyrektor Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama