107,6 FM

Jak dobrze, że Kościół stoi na Skale

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Mt 16,19a

Mt 16, 13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Mt 16,19a

Ewangelia z komentarzem. Jak dobrze, że Kościół stoi na Skale
Gość Niedzielny

Cokolwiek zwiążesz na ziemi – mówi Skale Jezus – będzie związane w niebie. W chwili, kiedy piszę te słowa, watykańska Kongregacja Nauki Wiary udzieliła oficjalnej odpowiedzi Kościoła na pytanie: „Czy Kościół ma władzę udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci?”. Odpowiedź brzmi: „Negatywnie”. Po serii wyjaśnień i argumentów czytamy w dokumencie: „Kościół nie ma ani nie może mieć władzy błogosławienia związków tej samej płci” oraz: „Papież Franciszek wyraził zgodę na publikację” odpowiedzi i noty wyjaśniającej. Jak dobrze, że Kościół stoi na Skale. Bramy piekielne go nie przemogą.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..