107,6 FM

Dar, którego potęgi nie możemy pojąć

Tak bowiem Bóg umiłował świat. J 3,16

J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Tak bowiem Bóg umiłował świat. J 3,16

 

Boże, tyle nam dajesz. Jak bardzo nie doceniamy wszystkich Twoich darów, często nawet nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Gdybyśmy poczuli choć fragment Twoich łask, nie udźwignęlibyśmy naszego wzruszenia. Twój plan na nasze bycie tu, na ziemi, a później w wieczności widzisz z najdrobniejszymi szczegółami. Ofiarowałeś swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne, został zbawiony – kolejny dar, którego potęgi pojąć jeszcze nie możemy, a który otrzymaliśmy zupełnie za darmo. I w końcu dałeś nam również wybór, abyśmy sami mogli decydować. Dziękuję Ci, Boże, za Twój doskonały plan.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..