107,6 FM

Czasami szukamy drogi na skróty. To może być niebezpieczne

Wyrosło i stało się wielkim… Łk 13,19

Łk 13,18-19

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Wyrosło i stało się wielkim… Łk 13,19

Ewangelia z komentarzem. Czasami szukamy drogi na skróty. To może być niebezpieczne
Gość Niedzielny

Czasami szukamy drogi na skróty. W górach może się to skończyć wypadkiem lub akcją ratunkową, a w życiu takie rozwiązania po prostu nie działają. Jeśli mówimy o rozwoju naszej wiary, osobowości, życia zawodowego, metoda małych kroków jest obowiązkowa i dotyczy wszelkich naszych ruchów. Podobnie jak ziarno czy zakwas potrzebują czasu, aby cel ich „pracy” został osiągnięty, tak samo my musimy wykazać się systematycznością i cierpliwością. I podobnie jak ziarno możemy czerpać siłę z tego, co nas otacza, z zewnątrz, ale i z wewnątrz – jak zakwas formować to, z czego jesteśmy stworzeni.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..