107,6 FM

Region. Ponad 1,6 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej chce skorzystać z osłon socjalnych

Ponad 1,6 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) chce skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Weryfikacja wniosków o urlopy przedemerytalne lub jednorazowe odprawy pieniężne potrwa do połowy listopada.

Chodzi o tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki węgla (maksymalnie na trzy lata przed emeryturą) oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce – na dole lub na powierzchni - co najmniej rok. - Jak informuje rzecznik PGG Tomasz Głogowski ze zgłoszeń, które wpłynęły do spółki - 900 dotyczyło urlopów górniczych, a 710 - jednorazowych odpraw pieniężnych:

Proces weryfikacji ma zakończyć się do 15 listopada - wtedy okaże się, kto z wnioskujących będzie mógł ostatecznie skorzystać z osłon. Osoby, które uzyskają zgodę pracodawcy, zostaną przeniesione do ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej (to likwidowana część tamtejszej kopalni Ruda), a następnie wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Tam będą mogły skorzystać z ustawowych osłon.

Instrumenty osłonowe dla górników przewiduje przyjęta 1 października przez Sejm nowelizacja tzw. ustawy górniczej, która obecnie - po odrzuceniu 29 października przez Sejm poprawek Senatu - czeka na podpis prezydenta. Regulacja ma wejść w życie z początkiem grudnia br. Na jej podstawie - jak informował wcześniej resort aktywów państwowych - do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń zostanie przekazany majątek ruchów Pokój (z Polskiej Grupy Górniczej) i Jastrzębie III (z Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

Wraz z nieprodukcyjnym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej zostanie przeniesiona grupa pracowników, by tam mogli skorzystać z ustawowych osłon. Jak podano w trakcie prac nad ustawą w Sejmie, łącznie z obu zakładów do SRK ma trafić maksymalnie 3719 osób, z których 1371 ma otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a 2348 skorzysta z urlopów górniczych i przeróbkarskich.

W zatrudniającej ok. 22 tys. osób Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która w końcu grudnia przekaże do SRK ruch Jastrzębie III, z osłon ma skorzystać - według informacji spółki sprzed ponad tygodnia - 615 pracowników. Chętnych było prawie trzykrotnie więcej. Podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania oddziału Jastrzębie III do SRK ma nastąpić 30 lub 31 grudnia br., zaś "wydanie przedmiotu umowy", czyli przekazanie wydzielonego majątku wraz z załogą do spółki restrukturyzacyjnej - 1 stycznia 2022 r.

Wnioski dotyczące chęci skorzystania z osłon socjalnych do 2 listopada przyjmowała też spółka Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary. Zgoda na odejście pracownika może być udzielona tylko wtedy, gdy zapewnione będzie niezakłócone funkcjonowanie kopalni. Warunkiem przejścia będzie przekazanie do SRK części majątku do likwidacji.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama