107,6 FM

Wybory na 390. Zebraniu Plenarnym KEP

W czwartek, 18 listopada, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Misji oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.

Publikujemy listę decyzji podjętych podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

  1. Przewodniczący Komisji ds. Misji

bp Jerzy Mazur – koniec 2. kadencji

bp Jan PIOTROWSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Komisji ds. Misji jest jednocześnie Przewodniczącym Krajowej Rady Misyjnej.

2. Przekształcenie Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą w Zespół przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz zatwierdzenie członków i konsultorów Komisji jako członków Zespołu.

3. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

bp Wiesław Lechowicz – koniec 2. kadencji

bp Wiesław LECHOWICZ – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

4. Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

bp Marek Solarczyk – koniec 1. kadencji

bp Grzegorz SUCHODOLSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

5. Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

abp Grzegorz Ryś – koniec 2. kadencji

bp Artur WAŻNY – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

6. Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej

bp Piotr Greger – koniec 1. kadencji

bp Piotr GREGER – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

7. Delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

bp Marek Solarczyk – koniec 1. kadencji

bp Adam BAB – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

8. Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów

bp Henryk Ciereszko – koniec 1. kadencji

bp Henryk CIERESZKO – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

9. Asystent Kościelny Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

bp Andrzej SIEMIENIEWSKI – powołanie na pięcioletnią kadencję

10. Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce

bp Mirosław Milewski – koniec 1. kadencji

bp Marek MENDYK – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

11. Skład Komisji Duszpasterstwa

Członkowie:

abp Wiktor SKWORC

bp Jacek KICIŃSKI

bp Wojciech OSIAL

bp Marek SOLARCZYK

bp Szymon STUŁKOWSKI

bp Wiesław ŚMIGIEL

Konsultorzy:

ks. dr Maciej BĘDZIŃSKI (diecezja radomska)

o. dr hab. Jerzy BRUSIŁO OFMConv. (prowincja krakowska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych)

ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (diecezja radomska)

ks. dr Roman CHROMY (archidiecezja katowicka)

ks. prof. dr hab. Stanisław DYK (diecezja kielecka)

ks. dr Krzysztof MIELNICKI (diecezja drohiczyńska)

ks. mgr lic. Waldemar MUSIOŁ (diecezja opolska)

ks. dr Krzysztof ORA (diecezja świdnicka)

ks. dr Krystian PIECHACZEK (diecezja gliwicka)

ks. dr Eugeniusz PLOCH (diecezja opolska)

ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (diecezja radomska)

ks. dr Robert SADLAK (diecezja opolska)

Marcin GOMUŁKA (kanał Początek Wieczności)

Monika GOMUŁKA (kanał Początek Wieczności)

prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG (Pracownia Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

dr hab. Wioletta SZYMCZAK, prof. KUL (Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

prof. dr hab. Zbigniew TRYBUŁA (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk)

12. Skład Rady Prawnej

Członkowie:

abp Andrzej DZIĘGA

abp Eugeniusz POPOWICZ

bp Tadeusz BRONAKOWSKI

bp Tadeusz LITYŃSKI

bp Krzysztof NITKIEWICZ

bp Piotr SAWCZUK

bp Krzysztof WĘTKOWSKI

bp nominat Jan GLAPIAK

Konsultorzy:

ks. dr Adam KAŁDUŃSKI (diecezja pelplińska) – sekretarz

ks. dr Witold ADAMCZEWSKI SJ (Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Księży Jezuitów)

ks. dr hab. Leszek ADAMOWICZ (archidiecezja lubelska)

ks. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv. (Prowincja św. Maksymiliana oo. Franciszkanów Konwentualnych)

ks. dr Tomasz GIERAŁTOWSKI (archidiecezja białostocka)

ks. prof. dr hab. Piotr KROCZEK (diecezja bielsko-żywiecka)

ks. dr hab. Piotr MAJER, prof. UPJPII (archidiecezja krakowska)

ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (diecezja tarnowska)

o. dr hab. Marek SAJ CSsR, prof. UKSW (Prowincja Warszawska oo. Redemtorystów)

ks. dr Jan SŁOWIŃSKI (archidiecezja poznańska)

ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

ks. dr hab. Piotr STANISZ, prof. KUL (archidiecezja przemyska)

ks. dr hab. Piotr STECZKOWSKI, prof. UR (diecezja rzeszowska)

ks. prof. dr hab. Lucjan ŚWITO (archidiecezja warmińska)

ks. dr Zbigniew TRACZ (archidiecezja łódzka)

ks. dr hab. Dariusz WALENCIK, prof. UO (archidiecezja katowicka)

s. dr Katarzyna WIĘCEK FMA (Inspektoria Warszawska ss. Salezjanek)

13. Członkowie Rady ds. Społecznych

W miejsce bp. Jana Tyrawy:

bp Jacek GRZYBOWSKI – zatwierdzenie

bp Andrzej PRZYBYLSKI – zatwierdzenie

bp Piotr TURZYŃSKI – zatwierdzenie

bp Zbigniew ZIELIŃSKI – zatwierdzenie

14. Powołanie Zespołu „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych

Członkowie:

bp Tadeusz LITYŃSKI – Przewodniczący

bp Marian FLORCZYK

Konsultorzy:

ks. mgr lic. Zbigniew KUCHARSKI (diecezja zielonogórsko-gorzowska) – Sekretarz

ks. dr hab. Witold OSTAFIŃSKI (archidiecezja przemyska)

Sławomir ADAMIEC (dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, członek Zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie)

Marian BABIUCH (prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych)

dr inż. Izabela DYMITRYSZYN (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Sławomir MAZUREK (dyrektor Banku Ochrony Środowiska, członek Ruchu Światło-Życie i KSM)

mgr inż. Artur MICHALSKI (ekspert w dziedzinie ochrony środowiska)

dr hab. Barbara STRZAŁKOWSKA, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

15. Członkowie Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja

W miejsce abp. Andrzeja Dzięgi i abp. Mariana Gołębiewskiego:

bp Tadeusz LITYŃSKI – zatwierdzenie

bp Marek SOLARCZYK – zatwierdzenie

16. Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

o. Jacek GNIADEK SVD (Prowincja Polska Misjonarzy Werbistów) – zatwierdzenie

17. Członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych

prof. dr hab. Piotr RIESKE – zatwierdzenie

18. Duszpasterz Krajowy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

ks. Mariusz Sobkowiak – koniec 1. kadencji

ks. Mariusz SOBKOWIAK (archidiecezja wrocławska) – zatwierdzenie wyboru na 2. trzyletnią kadencję

19. Duszpasterz Krajowy Więziennictwa

ks. Adam Jabłoński – koniec 1. kadencji

ks. Adam JABŁOŃSKI (diecezja łomżyńska) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

20. Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 8. kadencji

kard. Kazimierz NYCZ

abp Wojciech POLAK

abp Marek JĘDRASZEWSKI

bp Marek MENDYK

o. prof. dr hab. Jarosław KUPCZAK OP (Prowincja Polska oo. Dominikanów)

ks. Henryk ZIELIŃSKI (diecezja warszawsko-praska)

Paweł KACPRZYK (Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)

Joanna KRUPSKA

Piotr GAWEŁ

dr hab. Paweł SKIBIŃSKI

21. Zarząd Fundacji Opoka

Michał Bruszewski – odwołanie

Jowita RUSIECKA (Warszawa) – powołanie do końca trwania kadencji Zarządu

22. Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji

ks. Bogusław Brzyś – koniec 2. kadencji.

ks. Bogusław BRZYŚ (diecezja tarnowska) – zatwierdzenie na 3. trzyletnią kadencję

23. Zastępca Dyrektora Caritas Polska

W miejsce ks. Pawła Dzierzkowskiego:

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama