107,6 FM

19.11.2021 | O pomocy, jakiej udziela Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej

W audycjach m.in. historia pomocy dwóm emerytkom, które walczyły z nieuczciwym biurem turystycznym oraz historia pomocy panu ciężko poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym.

Cz.1.

Cz.2.

 

19.11.2021 | O pomocy, jakiej udziela Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej

« 1 »

Sprawiedliwe historie

Sprawiedliwe historie  

„Sprawiedliwe historie” to cykl audycji poświęconych prawom osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy, jaką im zapewnia Fundusz Sprawiedliwości.
Zapraszamy do wysłuchania świadectw ludzi, którzy uzyskali odpowiednią pomoc dzięki Funduszowi Sprawiedliwości. To prawdziwe historie ze sprawiedliwym zakończeniem.
Emisja audycji od 9 listopada do 14 grudnia o godz. 17.10, powtórki o godz. 22.50.